WMO, Ik wil graach ’n aangepaste kliko

DOKKUM – Kin jim dat ook? Dat je denke van: ,, Nou mut ik hier verdorie weer in’t spier veur ien die’t self aan de kant staat.” of dat je denke van: ,,Die kin ut dus su verdiene.”  Om mar niet te spreken van: ,, Dieselde? Die hewt nog nooit een bliksum deen.”  En hewwe […]

Vervoer Wmo Noordoost Fryslân scoort goed

DAMWALD/DOKKUM – Reizigers geven het Wmo-vervoer in Noordoost Fryslân een ruime 8 als rapportcijfer. Dit blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek dat is gehouden onder 301 personen die regelmatig met het Wmo-vervoer reizen. Bij het onderzoek is onder andere gevraagd naar de kwaliteit van het voertuig, de kwaliteit van de chauffeur, de tevredenheid over het boeken van ritten en het functioneren van de zogenaamde […]

De ‘alles zaligmakende marktwerking’ vanaf 2015 in de WMO

Slim bedrijfsmodel biedt alternatief voor neoliberale marktwerking dagbesteding DEN HAAG/HILVERSUM – Vanaf 2015 worden ‘Begeleiding Individueel’ en ‘Dagbesteding’ niet langer betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar vanuit een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De verantwoordelijkheid voor cliëntenzorg en de uitvoering van deze nieuwe regeling ligt vanaf dat moment bij de gemeenten. Anticiperend […]

Informatiebijeenkomst ‘Is de ZORG ook uw ZORG’?

KOLLUM – Op 12 november 2013 van half twee tot half vijf wordt er een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen in de zorg georganiseerd in het gemeentehuis te Kollum. Wethouder Maasbommel vertelt over de ontwikkelingen in de Wmo en de gevolgen hiervan voor de inwoners. Er verandert momenteel veel binnen de ‘zorg’ in Nederland. Wat zijn de […]

Nieuwe WMOloket zeer geschikt voor deelprojecten NFLS

SPOORFIETSPROJECT JELSUM – STIENS GEBASEERD OP MVO PRINCIPE REGIO – Het spoorfietsproject Jelsum – Stiens in de gemeente Leeuwarderadeel is mede gebaseerd op het MVO-principe (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Door dit principe als uitgangspunt te hanteren in haar bedrijfsvoering krijgt de marketingtool ‘Het Dokkumer Lokaaltje’ een nog betere kans van slagen en kan het worden ingezet […]

Vervoer Wmo Noordoost Fryslân scoort goed

DOKKUM – Reizigers geven het het Wmo-vervoer in Noordoost Fryslân gemiddeld een 8,6 als rapportcijfer. Dit blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek dat eind 2012 is gehouden onder 341 personen die regelmatig met het Wmo-vervoer reizen.