Vervanging voor wethouder Hanemaaijer

Vervangende wethouder Noardeast-Fryslân Het CDA draagt Engbert van Esch (61) uit Oosterwolde voor als tijdelijk vervanger wegens ziekte van wethouder Esther Hanemaaijer. De vervanging gaat in per 4 september. In de raadsvergadering van 4 september zal de voordracht aan de raad worden voorgelegd met het voorstel om tot benoeming over te gaan. Engbert van Esch […]

Kollumerland c.a. heeft een sluitende begroting voor 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. is er in geslaagd een sluitende begroting voor 2015 te presenteren aan de gemeenteraad. Een bijzondere begroting! De eerste begroting van een nieuwe bestuursperiode. Een periode waarin de herschikking van taken in het sociale domein centraal staat. We staan aan het begin van een […]

Opening uitdeeldepot Fryslân 58

DAMWÂLD – Op woensdag 28 mei zal het uitdeeldepot van stichting Fryslân 58 feestelijk geopend worden. Wethouder Gerben Wiersma zal om 10.00 uur het uitdeeldepot officieel openen. Daarna krijgt u de gelegenheid om het uitdeeldepot te bezichtigen en zal er ruimte zijn om uw vragen te stellen aan de aanwezige bestuursleden van Fryslân 58 onder het […]

Nieuwe wethouders van Dantumadiel beëdigd

DAMWALD – Dinsdagavond vond de beëdiging en installatie van de nieuwe wethouders van Dantumadiel plaats. Voor het CDA treedt Roelof Bos opnieuw aan als wethouder. Naast hem nemen twee nieuwe wethouders plaats binnen het college. Dit zijn Gerben Wiersma van de ChristenUnie en Emke Peterson van de FNP. De gemeente neemt afscheid van wethouders Siepie […]

Coalitieakkoord in Dantumadiel

DAMWALD – Het coalitieakkoord ‘’Ien mei de Mienskip’’ van de partijen CDA, CU en FNP in de gemeente Dantumadiel is een feit. Op dinsdagavond 29 april wordt het nieuwe college geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering. De beoogde wethouders zijn: Roelof Bos (CDA), Gerben Wiersma (ChristenUnie) en Emke Peterson (FNP). De coalitie start dit akkoord met een […]

Lekkernij krijgt Fairtrade Certificaat

DOKKUM – Maandagmorgen was het feest in Lekkernij. Uit handen van wethouder Albert v.d. Ploeg kregen Youssef en Nynke Dandan het Fairtrade Certificaat van de gemeente Dongeradeel. De wethouder sprak zijn grote waardering uit voor deze jonge ondernemers, die met hun enorme gedrevenheid en enthousiasme de gasten een eerlijk en heerlijk product voorschotelen. Lekkernij is […]

Ronald Dijksterhuis niet meer beschikbaar als wethouder

DAMWÂLD – Wethouder Ronald Dijksterhuis (ChristenUnie) van de gemeente Dantumadiel heeft besloten zich niet meer beschikbaar te stellen als wethouder na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. ‘Wethouder zijn binnen de gemeente Dantumadiel is erg bijzonder. Tot de verkiezingen zal ik het zeker nog met veel plezier doen’, zegt Ronald Dijksterhuis. ‘Ik heb echter nagedacht over mijn […]

Code Rood blijft gehandhaafd in Dokkum

DOKKUM – De PvdA Dongeradeel  reikte op zaterdagmiddag tijdens de permanente campagne activiteit Meer Rood op Straat (MROS) in het Dokkumer stadscentrum rode rozen uit  aan de winkelende passanten. Naast de rozen werden er ook flyers uitgedeeld. De PvdA Dongeradeel blijft zich inzetten om de werkeloosheid terug te dringen, goed en toegankelijk onderwijs voor iedereen […]

Nieuwe brandweerkazerne in Anjum

DOKKUM – Klaas Jellema van Aannemingsmaatschappij Jellema en Wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Dongeradeel tekenen de aannemingsovereenkomst voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne te Anjum. Het werk wordt geheel uitgevoerd door bedrijven uit de eigen regio. Loft ruimtelijke ontwikkeling doet de directievoering namens de gemeente Dongeradeel en Adema Architecten heeft het ontwerp verzorgd. De […]

‘No of nea’ voor dorpshuis in Feanwâlden

FEANWALDEN – Wethouder Ronald Dijksterhuis en wethouder Roelof Bos hebben maandag het rapport ‘No of Nea, in Doarpshûs foar Feanwâlden’ in ontvangst genomen. De wethouders ontvingen het rapport uit handen van de werkgroep MFC Feanwâlden. Het rapport geeft antwoord op de vraag of een MFC/dorpshuis in Feanwâlden haalbaar is. Om antwoord te kunnen geven op […]