MFA De Westereen opgeleverd

DE WESTEREEN – Woensdag 15 april werd de multifunctionele accommodatie (MFA) in De Westereen opgeleverd. Wethouder Gerben Wiersma overhandigde de sleutels aan de gebruikers van het nieuwe gebouw. Beide basisscholen, de regionale bibliotheek, de peuterspeelzaal, het jongerencentrum en de voetbalvereniging uit De Westereen komen allemaal onder één dak. Architectuurstudio Skets uit Groningen heeft het gebouw […]

NO-Fryslân toont zich Dwaande tijdens streekhuismiddag

BURGUM – “We moatte de jongerein ek in takomst biede kinne yn dit gebiet. Dêrom de oprop oan de ûndernimmers yn Noardeast-Fryslân om in traineeplak beskikber te stellen oan krekt ôfstudearre jongerein. Dit passet binnen it plan fan de provinsje om 180 trainees yn Fryslân oan in wurkplak te helpen”. Aldus gebiedsgedeputeerde Johannes Kramer tijdens […]