Sûdwest Frieslân een feit

SNEEK – De nieuwe gemeente Súdwest Fryslân en de provincie Fryslân ondertekenen op dinsdag 7 december een samenwerkingsagenda. De gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel vormen vanaf 1 januari 2011 de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân. De samenwerkingsagenda is opgesteld om vanaf die datum als nieuwe gemeente een vliegende start te kunnen maken.   In de […]

Vrijwilligers helpen gemeente met bomen snoeien

BURUM – Zes vrijwilligers zullen op zaterdag 11 december a.s. samen met wethouder Jelle Boerema een aantal wilgen knotten aan de Kloosterweg in Burum. Aanleiding hiervoor zijn de binnengekomen reacties van burgers op het voornemen van de gemeente Kollumerland c.a. om deze wilgen te kappen. Een groot aantal mensen wilde de bomen behouden en is […]