Nieuw sanitairgebouw voor waterrecreanten Dokkum

DOKKUM – De plannen voor het nieuwe sanitairgebouw voor waterrecreanten in het centrum van Dokkum zijn klaar. Het programma ‘Súd Ie en Wetterfront Dokkum’ werkt samen met projectontwikkelaar Dockumer Sluys aan de realisatie van deze nieuwe sanitaire voorziening. Naar verwachting kan het gebouw in het voorjaar van 2015 in gebruik genomen worden. Het sanitairgebouw wordt […]

Dongeradeel steunt plannen voor opwekken duurzame energie

DOKKUM – In de gemeente Dongeradeel werken diverse initiatiefnemers aan plannen voor het opwekken van duurzame energie. Zo komt er mogelijk een ‘sinnegreide’ bij Dokkum en in een aantal dorpen is een energiecoöperatie opgericht. De energiecorporaties gaan investeren in het opwekken van duurzame energie. De gemeente stimuleert deze initiatieven. Energiecoörporaties zijn erop gericht een duurzame […]

Gebiedsgerichte ondersteuning los in Dantumadiel en Dongeradeel

DOKKUM – Er is ruim een half jaar experimenteren met gebiedsgerichte (zorg)ondersteuning in dorpen en wijken in Dongeradeel en Dantumadiel. Vanaf maart wordt de werkwijze in beide gemeenten volledig toegepast. Hierin werken gemeenten en welzijnsorganisatie Het Bolwerk nauw samen. Wat betekent dat eigenlijk? Trudy Bouma is volgens de nieuwe werkwijze als ‘Meitinker’, oftewel meedenker, actief […]

Talant onderhoudt fietspad voor gemeente

DAMWALD – Sinds kort zijn het niet de medewerkers van de gemeente Dantumadiel die het fietspad Sennaerspaad onderhouden, maar werknemers van dagbesteding Talant in De Westereen. De werknemers gaan een jaar lang het fietspad tussen De Westereen en Driezum voor de gemeente grasmaaien, afvalbakken legen en zwerfafval opruimen. In november 2013 wordt het project geëvalueerd. […]