Open Podium Sneinsrést in Hantum

HANTUM – Vanwege het mooie weer en de herfstvakantie waren er tijdens de SNEINSRÊST   van j.l. 16 okt. helaas weinig bezoekers in It Hûs fan de Dichter. Maar de optredens op het Open Podium waren er niet minder om. Chantal en Michelle Brunt speelden op dwarsfluit en viool o.a. Koningin van de nacht uit […]

Open Huis bij Vishandel Sterkenburg op 26 september

LAUWERSOOG – Op zaterdag 26 september 2015 van 11.00 tot 16.00 uur is het “Open Huis” bij Vishandel Sterkenburg op de haven van Lauwersoog. Rina en Koert Sterkenburg heten u van harte welkom om een kijkje te komen nemen achter de schermen. De keuken, de visverwerking, de viswinkel en het restaurant kan worden bezichtigd. Na […]

Staande ovatie voor Willem Vis en Akke Brouwer

HANTUM – Voor hun performance DICHTERS MUZIKANTEN kregen gitarist Willem Vis en dichter/voordrachtskunstenaar Akke Brouwer j.l. zondag 15 febr. een staande ovatie in It Hûs fan de Dichter. Het publiek was lovend over de combinatie van zang, voordracht en gitaarmuziek, die – zoals één der toehoorders liet weten- een kleurrijk boeket van woord en klank […]

Burgemeester Bilker opent de weekmarkt in Kollum

KOLLUM – Op donderdag 4 december 2014, ’s morgens om half tien opent burgemeester Bilker op een verrassende wijze de weekmarkt in Kollum. De weekmarkt is weer terug van weggeweest. Eerder is er een markt geweest van ongeveer twintig jaar. Wegens een terugname in aanmeldingen was de laatste markt in 2001. Het college van de […]

Uitzet pootaal stap in herstel van de paling

Friese Bond van Binnenvissers zet in op duurzaam visbeheer REGIO – Op donderdag 23 mei 2013 zetten wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Dongeradeel, Aaltje Rispens bestuurslid van Wetterskip Fryslân en Jon Visser, voorzitter van de Friese Bond van Binnenvissers de eerste pootaal uit in de Súd Ie. Volgens Jon Visser past de uitzet […]