Informatieverzoek Wob in Dongeradeel alleen nog via brief

DOKKUM - Met ingang van 11 september 2013 is het niet meer mogelijk om via e-mail een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in te dienen bij de gemeente Dongeradeel. Wob-verzoeken kunnen uitsluitend nog worden ingediend per brief. De afgelopen tijd zijn er diverse berichten in de media verschenen over […]

Wob-verzoeken niet meer indienen per e-mail

BURGUM – Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel heeft besloten dat het met ingang van dinsdag 16 juli 2013 niet meer mogelijk is Wob-verzoeken per e-mail bij de gemeente in te dienen. Momenteel wordt een groot aantal verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) per e-mail ingediend. Vaak […]