Inspectie VO zeer positief over Dockinga College

DOKKUM – Vrijdag 18 november jl, heeft een team van inspecteurs van het voortgezet onderwijs twee locaties van het Dockinga College bezocht; de VMBO-VAKschool en HAVO/VWO. Aanleiding voor dit bezoek was het onderwijsjaarverslag dat de Inspectie jaarlijks uitbrengt over de Staat van het Onderwijs. Ter voorbereiding op het onderwijsjaarverslag wordt steekproefsgewijs een aantal scholen bezocht […]

Techics4U-evenement in Dokkum

Jongeren maken kennis met techniek DOKKUM/DAMWÂLD – Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart a.s. vindt er in Dokkum een groot techniekevenement plaats. Die dagen is er “Technics4U” voor basisschoolleerlingen uit Dongeradeel en Dantumadiel. Het evenement wordt georganiseerd door de Technetkring Noordoost Fryslân en speelt in op de sterk toenemende vraag aan technisch geschoold personeel de […]

Winkelaanbod Dokkum uitgebreid

DOKKUM – Het binnenstadsmanagement zet zich onder andere in om leegstand te voorkomen en te verminderen. Dit voorjaar heeft Dokkum diverse nieuwe vestigingen mogen verwelkomen. Ook heeft een aantal ondernemers de kans gegrepen om naar een voor hen betere plek te verplaatsen. Op dinsdag 10 juni en woensdag 11 juni bracht binnenstadsmanager Olaf Busch een […]