Prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersvereniging

DOKKUM – De colleges van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK-gemeenten), de woningcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland en de Huurdersvereniging De Bewonersraad hebben op 5 december de prestatieafspraken voor het jaar 2017 ondertekend. Het is de eerste keer dat prestatieafspraken zijn gemaakt volgens de richtlijnen uit de nieuwe Woningwet. De […]

Huur voor woningen Thûs Wonen in 2016 omlaag

DOKKUM – Beste mensen, ik weet van de hoed… iets minder van de rand, maar lees dit even. Het is nieuws uit de nieuwsbrief van Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland (HDBF) in Leeuwarden. Deze behartigt sinds het afgelopen jaar ook de belangen voor de huurders die een woning huren van Thûs Wonen. In tegengestelde richting van […]

Politie en gemeente Dongeradeel werken samen aan inbraakpreventie tijdens ‘voetjesactie’

DOKKUM – Op woensdag 14 januari trekken politie, de gemeente Dongeradeel, Thús Wonen en enkele inwoners van de gemeente Dokkum in. In het kader van de ‘voetjesactie’ gaan zij mensen wijzen op niet afgesloten ramen en deuren en eventuele andere risico’s op inbraak. De actie vindt plaats in de binnenstad van Dokkum en in de […]

Dongeradeel vraag minister verhuurdersheffing te herzien

DENHAAG/DOKKUM – De gemeente Dongeradeel vraagt minister Blok van Wonen en Rijksdienst met klem het beleid over de verhuurdersheffing in krimp- en anticipeerregio ’s te herzien. Volgens het college van B en W zal de woningmarkt in regio Noordoost Fryslân, die geen krimpstatus heeft, nog verder ontwrichten door de effecten van de verhuurdersheffing. Een brief […]

Dorpshart Feanwâlden komend jaar op de schop

FEANWALDEN - Het dorpshart van Feanwâlden krijgt in 2014 een ingrijpende facelift. De gemeente en woningcorporatie Thús Wonen hebben in principe overeenstemming bereikt over de aankoop van het pand van de Hubo. Met de afbraak van de Hubo kan de Koemarkt een verbinding krijgen met de Haadstrjitte waardoor een open plein ontstaat en de zichtbaarheid van […]

Minimaliseren van Huurverhoging van Thús Wonen

DOKKUM – Thús Wonen verhoogt de huren aanzienlijk. Buiten proporties volgens de Huurders Vereniging Dongeradeel (www.hvd-info.nl) en enkele lokale politieke partijen. Eerst genoemde vereniging maakt zich sterk voor het belang van de huurder van een woning van Thús Wonen in de gemeente Dongeradeel. Samen met de Huurders Vereniging De Bewonersraad Friesland, HDBF,  strijden zij nu […]