Wegwerkzaamheden station Buitenpost

BUITENPOST  De herinrichting van het stationsgebied in Buitenpost is in volle gang. Aan de noordkant zijn nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Door een loopbrug over het spoor zijn de parkeerplaatsen verbonden met het station. Van 20 tot en met 24 februari is de kruising in de Stationsstraat bij de spoorwegovergang gestremd voor auto’s. Dit is nodig vanwege […]

Fundament station Jelsum bloot gelegd

JELSUM – Tijdens werkzaamheden afgelopen vrijdag op de voormalige stationslocatie van Jelsum zijn de fundamenten van het oude station blootgelegd. Nadat vorige week het terrein al was ontdaan van struiken en kleine bomen werd gisteren een aanvang gemaakt met het verwijderen van de onderbegroeiing. Tijdens het uitvlakken kwamen tal van oude stenen vrij te liggen wat er op […]

Leeuwarderadeel, het werd mij teveel. Geef de NFLS de kans…

DOKKUM – Het ligt inmiddels twee dagen achter me maar, er werd mij gevraagd om een mening. Als journalist wil ik graag altijd objectief blijven. Toch wil ik nu mijn hart ook wel even luchten. Ik ben naar de raadsvergadering van Leeuwarderadeel geweest, afgelopen donderdag. Op de agenda van deze opiniërende vergadering stond het spoorfietsplan […]

De bestuurlijke achterkamertjespolitiek in de gemeente Leeuwarderadeel

Dans Macabre op gemeentehuis Stiens rond spoorfietsen NFLS STIENS – De afgelopen tijd is er flink wat negatieve publiciteit geweest rond de gemeente Leeuwarderadeel en het spoorfietsen. De ontwikkelingen halen behalve de Friese media intussen zelfs de landelijke. Dat is jammer want Friesland en het spoorfietsproject verdienen dat niet. Er is – bestuurlijk gezien – […]

Dorpsbelangen Metslawier steunt NFLS

Leefbaarheid en economie zijn noodzaak om te overleven METSLAWIER — Begin december is andermaal overleg gevoerd met het bestuur van Dorpsbelangen Metslawier. De organisatie heeft aangegeven blij te zijn met de plannen van de NFLS om het spoorfietsen in de gemeente Dongeradeel te introduceren. Het bestuur wil daarom optrekken met de NFLS om het spoorfietsen […]

Stichting NFLS dwaande te wurkje foar fryslan

Spoorfietsdemonstratie tijdens feestelijkheden heropening Valeriuskwartier LEEUWARDEN – Donderdag 15 mei wordt om 15:30 de hernieuwde groenstrook tussen het Valeriuskwartier en het Westeinde in Leeuwarden officieel geopend door wethouder Henk Deinum. Om het voormalige spoortracé in de wijk te accentueren heeft de gemeente Leeuwarden de stichting NFLS enige tijd geleden benaderd met de vraag om de vier […]

Andreaskruizen bij spoorwegovergang in Metslawier

METSLAWIER – Morgenmiddag om 12 uur wordt gestart met de herstelwerkzaamheden van het spoor waar destijds het Dockumer Lokaaltje overheen reed. Bij de overgang van de Roptawei in Metslawier worden nieuwe andreaskruizen geplaatst die zijn vervaardigd door Postmus Constructiebedrijf in Blije. Deze worden om 11 uur in de morgen opgehaald bij het genoemde bedrijf. De gehele […]

Voorlichtingsavond Dockumer Lokaaltje drukbezocht en aanmoedigend

DOKKUM – In de IJsherberg te Dokkum werd donderdag een voorlichtingsavond gehouden door de Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij (NFLS). Het betrof voorlichting over het gebruiken van de historische nalatenschap van het Dockumer Lokaaltje als marketinginstrument voor de regio rondom het traject tussen Leeuwarden en Anjum. Dit kan o.a. door spoorfietsen op de rails te laten […]

Spoorfietsen tussen Dokkum en Metslawier

 Een unieke toeristische top-attractie in noordoost Friesland! METSLAWIER – Onderzoek door Toerdata en de Leisure faculteit van Stenden Universiteit in Leeuwarden laat zien dat het spoorfietsen in noordoost Friesland kan rekenen op zo’n 17.000 betalende bezoekers per jaar. Daarmee kan een verbinding tussen Dokkum en Metslawier een regelrechte topattractie worden in de noordoost Friese regio. […]

Voorlichtingsavond Dokkumer Lokaaltje

Uitgesproken gelegenheid om spoorboekje NFLS te leren kennen!   DOKKUM – Langs deze weg nodigt de stichting NFLS bewoners, media en politiek van noordoost Friesland uit om zich te laten informeren over de plannen rondom ‘Het Dokkumer Lokaaltje’ als marketinginstrument van noordoost Friesland. In het bijzonder wordt de lokale politiek uitgenodigd om ook vanuit haar […]