Raadsvragen Dongeradeel Sociaal/antwoorden door college: Werken met behoud van uitkering

 Hoeveel mensen in onze gemeente werken op dit moment met behoud van uitkering? Deze vraag kunnen wij niet in alle volledigheid beantwoorden, omdat wij geen zicht hebben op het aantal mensen, met een uitkering van het UWV (WW, WIA, Wajong en WAO), dat met goedkeuring van het UWV mag werken met behoud van uitkering. […]

Begroting Dongeradeel 2016: Realistisch en sluitend

DOKKUM – De begroting van de gemeente Dongeradeel is afgestemd op het collegeprogramma ‘Romte oan ‘e mienskip’. Voor het jaar 2016 wordt er een sluitende begroting gepresenteerd. Bovendien is er voldoende reserve om risico’s op te vangen. Het meerjarenperspectief van de gemeente staat echter onder druk. Behoud van een gezonde financiële positie op termijn vraagt […]

Kollumerland c.a. heeft een sluitende begroting voor 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. is er in geslaagd een sluitende begroting voor 2015 te presenteren aan de gemeenteraad. Een bijzondere begroting! De eerste begroting van een nieuwe bestuursperiode. Een periode waarin de herschikking van taken in het sociale domein centraal staat. We staan aan het begin van een […]

Regio bundelt krachten voor verkrijgen Europese subsidies

WALTERSWALD – Donderdag 17 april opende burgemeester Sicko Heldoorn van Dantumadiel de masterclass Europese subsidies in de Nije Warf in Wâlterswâld. Het doel van de masterclass is om als Noordoost Fryslân gezamenlijk de krachten te bundelen voor o.a. het verkrijgen van Europese subsidies. Voor de masterclass waren verschillende organisaties en gemeenten uit de regio uitgenodigd. […]

Wethouder Houkje Rijpstra reikt eerste jongerenvoucher uit

BURGUM – Wethouder Houkje Rijpstra heeft vrijdag 14 maart de eerste jongerenvoucher aangeboden aan Hessel Bouma, directeur van activiteitenpark Aventoer in Burgum. Met de regeling van de jongerenvouchers krijgen werkgevers een bijdrage wanneer ze een werkzoekende jongere in dienst nemen. Jongerenvoucher De jongerenvoucher is onderdeel van het provinciale Actieplan Jeugdwerkloosheid. Doel is werkzoekende jongeren in […]

LTO politiekdebat in de Jister in Ee.

EE – Het LTO politiekdebat werd woensdagavond in het dorpshuis de Jister in Ee gehouden. Melle P. Prins fungeerde deze avond als gespreksleider. De 8 Dongeradeelse politieke partijen kregen tijdens de 5 minuten spreektijd de gelegenheid om aan de aanwezigen duidelijk te maken voor welke zaken zij zich de komende tijd willen gaan inzetten. Na […]

Gebiedsgerichte ondersteuning los in Dantumadiel en Dongeradeel

DOKKUM – Er is ruim een half jaar experimenteren met gebiedsgerichte (zorg)ondersteuning in dorpen en wijken in Dongeradeel en Dantumadiel. Vanaf maart wordt de werkwijze in beide gemeenten volledig toegepast. Hierin werken gemeenten en welzijnsorganisatie Het Bolwerk nauw samen. Wat betekent dat eigenlijk? Trudy Bouma is volgens de nieuwe werkwijze als ‘Meitinker’, oftewel meedenker, actief […]