Tegenprestatie voor uitkering. Heel normaal.

DOKKUM – Van inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen wordt verwacht dat zij iets terugdoen voor de samenleving. Dit wordt een ‘tegenprestatie’ genoemd. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de uitvoering van de tegenprestatie in Friese gemeenten door beleidsambtenaren te interviewen. Uit dit onderzoek blijkt dat de term ‘tegenprestatie’ verschillend geïnterpreteerd […]

Economie, niet van eco-(nu)

DOKKUM – Even bij prate, ik hou ut su kort mogelijk. Gustern met ene arbeidsdeskundige van ut UWV praat. Ik hew haar de folgende vraag steld: ,,Hoe kin ut dat jongelui niet aan de bak komme en dat ouwe verslieten ménsen met keunstknibbles, hartkleppen bypases en keunstheupen nog steeds op de arbeidsvloer te fienen binne?” […]

Wat ik niet geworden ben…

Ik ben niet werkeloos, Soms wel een beetje boos. ‘k wilde agent worden maar moest het laten Toch hou ik de boel om me heen in de gaten…   En ik blus niet de brand maar… help wel eens iemand uit de brand. Ik heb voor doktor geleerd maar… heb me op de werkvloer bezeerd […]