Leeuwarderadeel, het werd mij teveel. Geef de NFLS de kans…

DOKKUM – Het ligt inmiddels twee dagen achter me maar, er werd mij gevraagd om een mening. Als journalist wil ik graag altijd objectief blijven. Toch wil ik nu mijn hart ook wel even luchten. Ik ben naar de raadsvergadering van Leeuwarderadeel geweest, afgelopen donderdag. Op de agenda van deze opiniërende vergadering stond het spoorfietsplan […]

De bestuurlijke achterkamertjespolitiek in de gemeente Leeuwarderadeel

Dans Macabre op gemeentehuis Stiens rond spoorfietsen NFLS STIENS – De afgelopen tijd is er flink wat negatieve publiciteit geweest rond de gemeente Leeuwarderadeel en het spoorfietsen. De ontwikkelingen halen behalve de Friese media intussen zelfs de landelijke. Dat is jammer want Friesland en het spoorfietsproject verdienen dat niet. Er is – bestuurlijk gezien – […]

STICHTING NFLS LEVERT SPOORFIETSEN VOOR BELGISCH TRAJECT

HILVERSUM/KAPELLEN (B)- De Stichting Noord-Friesche Locaal Spoorwegmaatschappij (NFLS) en POSTMUS reparatie & constructie hebben op 27 juni de eerste zeven van een serie van 24 spoorfietsen en groepslorries afgeleverd aan Vzw Kempens Landschap die de oude militaire spoorlijn van het Belgische Kapellen met dergelijke fietsen als toeristische attractie exploiteert. Op die 27ste juni heeft ook […]

Voorlichtingsavond Dockumer Lokaaltje drukbezocht en aanmoedigend

DOKKUM – In de IJsherberg te Dokkum werd donderdag een voorlichtingsavond gehouden door de Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij (NFLS). Het betrof voorlichting over het gebruiken van de historische nalatenschap van het Dockumer Lokaaltje als marketinginstrument voor de regio rondom het traject tussen Leeuwarden en Anjum. Dit kan o.a. door spoorfietsen op de rails te laten […]

Voorlichtingsavond Dokkumer Lokaaltje

Uitgesproken gelegenheid om spoorboekje NFLS te leren kennen!   DOKKUM – Langs deze weg nodigt de stichting NFLS bewoners, media en politiek van noordoost Friesland uit om zich te laten informeren over de plannen rondom ‘Het Dokkumer Lokaaltje’ als marketinginstrument van noordoost Friesland. In het bijzonder wordt de lokale politiek uitgenodigd om ook vanuit haar […]

Nieuwe WMOloket zeer geschikt voor deelprojecten NFLS

SPOORFIETSPROJECT JELSUM – STIENS GEBASEERD OP MVO PRINCIPE REGIO – Het spoorfietsproject Jelsum – Stiens in de gemeente Leeuwarderadeel is mede gebaseerd op het MVO-principe (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Door dit principe als uitgangspunt te hanteren in haar bedrijfsvoering krijgt de marketingtool ‘Het Dokkumer Lokaaltje’ een nog betere kans van slagen en kan het worden ingezet […]

Dockumer Lokaaltje terug in straatbeeld van Dokkum

DOKKUM – Kunt u zich voorstellen dat u weer gebruik kunt maken van de voorzieningen van het Dockumer Lokaaltje? Het klinkt ongeloofwaardig maar, de Stichting Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij (NFLS) bestaat nog steeds en werkt aan de herinrichting van de oude, nagelaten tracees die er nog liggen tussen Leeuwarden en Dokkum. Om haar werkzaamheden goed […]

Dockumer Lokaaltje rijdt u door de pinksterdagen

REGIO - Wanneer u Marrum passeert of bezoekt kunt u bij het voormalig treinstation een ware Sik op een stukje spoor zien staan. Hieraan kunt u zien dat de inwoners van dit schitterende dorp het Dockumer Lokaaltje, dat reed van Leeuwarden naar Anjum, nog niet zijn vergeten. De vrijwilligers die het station in ere houden en […]

Business plan ‘Dockumer Lokaaltje’ gereed

MARRUM - De Stichting NFLS heeft medio maart 2013 haar plannen geconcretiseerd in een business plan, waardoor niet alleen het toerisme in Noord-Friesland een flinke impuls krijgt, maar naar verwachting ook enkele tientallen arbeidsplaatsen in de lokale economie worden gecreëerd. De rode draad in de plannen vormt de oude en grotendeels afgebroken spoorlijn van Leeuwarden naar […]

Uitbreiding activiteiten stichting NFLS

MARRUM - Vanaf dit voorjaar zal de St. Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij beginnen met het landelijk uitdragen van wat zij ziet als een van haar belangrijkste doelstellingen, het promoten van Noordoost-Friesland als landstreek, met inzet van het Dokkumer Lokaaltje. De campagne is tevens onderdeel van een promotie voor het boek over de geschiedenis van de historische […]