Arie Aalberts voorgesteld als informateur in Dantumadiel

DAMWÂLD – De gemeenteraad van Dantumadiel wordt voorgesteld om Arie Aalberts uit Feanwâlden als informateur aan te wijzen. De informateur gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een college van B&W in de komende raadsperiode. Dat gebeurt op initiatief van CDA Dantumadiel, die als grootste partij bij de vorige week gehouden gemeenteraadsverkiezingen uit de bus […]

Veel belangstelling voor informatiemarkt over noodopvang Feanwâlden

FEANWÂLDEN – Zo’n zeshonderd mensen kwamen woensdag op de informatiemarkt in de sporthal van Feanwâlden af. Daar konden ze met vertegenwoordigers van de gemeente Dantumadiel praten over de beoogde noodopvang van driehonderd vluchtelingen bij het bedrijventerrein De Swette in Feanwâlden. De bijeenkomst in de sporthal is goed verlopen. Buiten lieten tegenstanders van zich horen door middel van een protestmars. ,,Ik […]

Raadsvragen Dongeradeel Sociaal/antwoorden door college: Werken met behoud van uitkering

 Hoeveel mensen in onze gemeente werken op dit moment met behoud van uitkering? Deze vraag kunnen wij niet in alle volledigheid beantwoorden, omdat wij geen zicht hebben op het aantal mensen, met een uitkering van het UWV (WW, WIA, Wajong en WAO), dat met goedkeuring van het UWV mag werken met behoud van uitkering. […]

Voornemen voor AZC in Dokkum

DOKKUM – Het college van de gemeente Dongeradeel staat positief tegenover de komst van een AZC in Dokkum. Dit maakte het college bekend tijdens de raadsvergadering op donderdagavond 10 september. De gemeente en het COA gaan gezamenlijk bekijken of het voormalige AZC-terrein geschikt is voor de nieuwe opvanglocatie met maximaal 600 plaatsen. Voorlopig besluit De […]

De heer Wagenaar nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur Dantumadiel

DAMWÂLD – Met ingang van 1 september 2015 wordt de heer E. Wagenaar tijdelijk benoemd tot de nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur van gemeente Dantumadiel. De heer E. Wagenaar, die over ruime gemeentelijke ervaring beschikt was eerder loco-secretaris en manager bij de Gemeente Dantumadiel. Hij volgt de heer B.T. Schat op die adjunct directeur wordt […]

Brief huishoudelijke hulp had zo niet mogen worden verzonden

DAMWÂLD – In Dantumadiel hebben honderden ouderen en mensen met een beperking een brief gehad van de gemeente waarin stond dat zij vanaf 1 januari 2015 geen huishoudelijke hulp meer krijgen. De SGP vindt dat die brief zo niet had mogen worden verzonden. “Als je zo’n brief verstuurt, voel je niet aan wat dat met […]

Dantumadiel,Dongeradeel,Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. willen fuseren

De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK) gaan in 2015 ambtelijk fuseren. De DDFK-gemeenten zien elkaar nu en in de toekomst als duurzame toekomstpartners. De gemeenteraden hebben de intentieovereenkomst om te komen tot één ambtelijke organisatie in een extra raadsvergadering op woensdag 24 september vastgesteld.  De colleges van B&W krijgen met het vaststellen […]

Locoburgemeester De Graaf opent Oktobermaand Kindermaand

DOKKUM – Wethouder De Graaf van de gemeente Dongeradeel geeft woensdag 17 september om 10.00 uur het officiële startsein voor Oktobermaand Kindermaand. Dit gebeurt in de raadszaal van het gemeentehuis. Zevenenveertig leerlingen van OBS Burgerschool uit Dokkum en CBS De Rank uit Metslawier zijn uitgenodigd de Burgemeestersactie bij te wonen. Hiermee start in de gemeente […]

Stimuleringsprijs oud papier en karton Dantumadiel uitgereikt

  DAMWÂLD – Op donderdagmiddag 4 september zijn de jaarlijkse prijzen voor het inzamelen van oud papier en karton in gemeente Dantumadiel uitgereikt door wethouder Gerben Wiersma. De winnaars werden op het gemeentehuis uitgenodigd om hun prijs te ontvangen. Dit jaar is de eerste prijs gegaan naar Oudpapiercommissie Hervormde Gemeente Dantumawoude uit Damwâld. Zij zamelden […]

Zwoele nacht in Dokkum. Mooie nacht… geen nachtrust

DOKKUM – Hè luitjes, wat is’t hiet. Ik kin de rust niet fiene. En benauwd van hier tot gunter. Ik hew Spotify maar even opstart. Goeie muziek van The Boss d’r bij en dan maar even jim een skrieven toe bedele…. … Ik bin even naar bûten lopen om lucht te skeppen. Kwam oanse Loeksen […]