ZEER GESLAAGDE PvdA BIJEENKOMST ’’KRIMP MAAR KRACHTIG”

Het Gewestelijk PvdA bestuur en de PvdA afdeling Dongeradeel kunnen terugzien op een zeer geslaagde en goed bezochte bijeenkomst te Holwerd onder dagvoorzitterschap van PvdA Statenlid Hetty Janssen. De krimp in onze regio en de uitdaging om hierop een krachtig antwoord te geven was het thema van deze middag. Drie kandidaat Tweede Kamerleden waaronder het […]

Campagnecafé: KRIMP MAAR KRACHTIG!

Uitnodiging Mede namens de PvdA kandidaat-Kamerleden Christa Oosterbaan, Albert de Vries en Harm Brouwer, heten we je graag welkom op vrijdagmiddag 3 maart a.s. in het MFA van Holwerd. PvdA-Statenlid Hetty Janssen zal de bijeenkomst leiden. Eerder hebben we de vooraankondiging van dit campagnecafé al ruim verspreid. In  deze uitnodiging wat meer informatie over deze openbare bijeenkomst die […]

Meerderheid Kamercommissie Wonen en rijksdienst voor toewijzen krimpstatus

Meerderheid voor krimpstatus Noordoost Fryslân DENHAAG/DOKKUM – Maak noordoost Fryslân krimpregio. Dat adviseerde de Tweede Kamercommissie Wonen en rijksdienst vandaag tijdens een vergadering over Bevolkingsdaling en krimp. Een meerderheid van de partijen steunde het voorstel van Kamerlid Albert de Vries (PvdA)om Noordoost Fryslân aan te wijzen als krimpregio. De motie die hij hiervoor indient wordt […]

Sulang as VVD hier in NL de dienst ût maakt…

DOKKUM – …gaan ik niet aan’t werk! Dat klinkt nogal brutaal, of niet dan? ‘K sil jim wat vertelle: Mien frou wuu vanavond even naar ’t café.  Café De Lantaarn in Dokkum… goeie tent… ,,Ik hoop dast die seun van dy optiid op bed krijst, as ik straks furt bin.”, waren de laaste woorden die ze […]

Formatie coalitie Kollumerland c.a. van start

KOLLUM – De raadsfracties van FNP, VVD en PvdA zijn besprekingen gestart om te komen tot de vorming van een coalitie en college voor de komende raadsperiode. Op 3 april jl. heeft informateur Hendrik ten Hoeve zijn eindrapport aan de fracties van de nieuw gekozen gemeenteraad gepresenteerd. Zijn advies luidt dat FNP, VVD en PvdA […]

LTO politiekdebat in de Jister in Ee.

EE – Het LTO politiekdebat werd woensdagavond in het dorpshuis de Jister in Ee gehouden. Melle P. Prins fungeerde deze avond als gespreksleider. De 8 Dongeradeelse politieke partijen kregen tijdens de 5 minuten spreektijd de gelegenheid om aan de aanwezigen duidelijk te maken voor welke zaken zij zich de komende tijd willen gaan inzetten. Na […]

Code Rood blijft gehandhaafd in Dokkum

DOKKUM – De PvdA Dongeradeel  reikte op zaterdagmiddag tijdens de permanente campagne activiteit Meer Rood op Straat (MROS) in het Dokkumer stadscentrum rode rozen uit  aan de winkelende passanten. Naast de rozen werden er ook flyers uitgedeeld. De PvdA Dongeradeel blijft zich inzetten om de werkeloosheid terug te dringen, goed en toegankelijk onderwijs voor iedereen […]

PVDA-Dongeradeel op werkbezoek bij NEF

DOKKUM – Tijdens het werkbezoek op vrijdagmorgen informeerde de directeur Tjitte de Vries de delegatie van PvdA Dongeradeel nader over de huidige stand van zaken en over de toekomst van het Leer-Werkbedrijf NoardEast Fryslân (NEF). Er werken plm 8oo medewerkers en 25 WWB-ers bij de locatie in Dokkum en Kollum. In financiële opzicht is er […]