30 projecten in Noordoost Fryslân krijgen geld van Iepenmienskipsfûns

REGIO – Het Iepen Mienskipsfûns Noordoost Fryslân verstrekt in de tweede tender van 2019 subsidie aan 30 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten samen zorgen voor een totale investering van ruim 1,3 miljoen euro in de leefbaarheid van deze regio. Een van de gehonoreerde projecten is van de Stichting Wrâldfrucht uit Buitenpost. Deze gaat langs […]

Europees subsidieprogramma open voor aanvragen

BRUSSEL/DOKKUM – Van 27 maart tot en met 5 mei 2017 kunnen initiatiefnemers van projecten in Noordwest- en Noordoost-Fryslân subsidie aanvragen uit het Europese LEADER-budget. Tot en met 2018 is er voor de twee gebieden circa € 4.3 miljoen subsidie beschikbaar. LEADER is een Europees programma dat de regionale ontwikkeling stimuleert. Leefbaarheid en economie versterken […]

Studenten leveren bijdrage aan ontwikkeling regio

DOKKUM – In het afgelopen schooljaar hebben ruim 370 studenten van verschillende opleidingen vanuit de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân een bijdrage geleverd aan de duurzame ontwikkeling van de regio. Deze studenten hebben in 35 verschillende projecten hun enthousiasme, kennis en creativiteit ingezet voor het oplossen van actuele vraagstukken in Noordoost Fryslân. Zo hebben bijvoorbeeld studenten van […]

Binnenstadsmanagement Dokkum van Start

DOKKUM - “De binnenstad van Dokkum heeft goud in handen, maar dan moet er wel samengewerkt worden.” Dat is de boodschap die binnenstadsmanager Olaf Busch meegeeft aan de Dokkumer ondernemers en de gemeente Dongeradeel. De werkgroep binnenstadsmanagement is in april van start gegaan met het opstellen van een projectenlijst en de eerste stappen in de uitvoering van […]