Happy end voor vernielde SamenLoop voor Hoop bank

In de fik, uit de brand…  DOKKUM – De SamenLoop voor Hoop Dongeradeel heeft weer een paarse bank. De oorspronkelijke paarse bank die werd ingezet ter promotie van het wandel- en hardloopevenement voor KWF Kankerbestrijding werd begin maart in brand gestoken. Na een oproep in diverse media heeft één van de vernielers zich gemeld bij […]

Aanbieding voor cliënten huishoudelijke hulp Noordoost Fryslân

DOKKUM – Cliënten voor huishoudelijke hulp van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog die zelf de huishoudelijke hulp organiseren en daarvoor geen bijzondere bijstand krijgen, ontvangen binnenkort een aanbieding van hun thuiszorgorganisatie. De inwoners die hiervoor in aanmerking komen, worden medio februari via een persoonlijke brief van hun gemeente geïnformeerd. Aanleiding Het […]

Verkeersmarkt voor leerlingen De Saad

DAMWÂLD – Dinsdag hebben honderd leerlingen uit de brugklas van Christelijke Mavo De Saad in Damwâld deelgenomen aan de verkeersmarkt van Stichting Bevordering Verkeersorganisatie (SBV). Tijdens deze verkeersmarkt legden de eersteklassers een circuit af langs verschillende organisaties die betrokken zijn bij verkeersveiligheid. Ze kregen er voorlichting, deden een test of namen deel aan een workshop. Verkeersmarkten […]

Sectordag Woningmarkt bespreekt € 42 miljoen aan regelingen

LEEUWARDEN – Een flinke impuls geven aan de Friese woningmarkt. De provincie Fryslân maakt het mogelijk met allerlei regelingen vanuit het Aanvalsplan Woningmarkt. Tijdens de sectordag Woningmarkt werden deze regelingen besproken en toegelicht. In totaal worden dit najaar voor €42 miljoen aan regelingen opengesteld. Sectordag Het doel van de sectordag was om alle betrokken sectororganisaties […]

Gebiedsgerichte ondersteuning los in Dantumadiel en Dongeradeel

DOKKUM – Er is ruim een half jaar experimenteren met gebiedsgerichte (zorg)ondersteuning in dorpen en wijken in Dongeradeel en Dantumadiel. Vanaf maart wordt de werkwijze in beide gemeenten volledig toegepast. Hierin werken gemeenten en welzijnsorganisatie Het Bolwerk nauw samen. Wat betekent dat eigenlijk? Trudy Bouma is volgens de nieuwe werkwijze als ‘Meitinker’, oftewel meedenker, actief […]

Uitwerking Organisatie Regiomarketing & Gastheerschap van start

REGIO – Het actieonderzoek naar de nieuwe organisatie van regiomarketing en gastheerschap in Noordoost Fryslân is vorige week gestart. Hanneke Schmeink en Theo de Bruin voeren de komende maanden gesprekken met ondernemers en verschillende belanghebbende partijen om op basis hiervan een advies uit te kunnen brengen over hoe de nieuwe organisatie in de regio vorm moet […]

PlusBus voor inwoners van start in gemeente Kollumerland c.a.

KOLLUM – Op maandag 11 maart 2013, ’s middags om twee uur, geeft wethouder Paul Maasbommel bij het gemeentehuis te Kollum op ludieke wijze het startschot van het project PlusBus Kollumerland. PlusBus Kollumerland heeft als doel personen van 55 jaar en ouder te stimuleren elkaar te ontmoeten door activiteiten te doen.