Juf Jinke viert huldiging met de peuters op It Wrottershonk

KOLLUMERZWAAG – Op vrijdag 24 april kreeg Jinke Halbesma een welverdiende Koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester Bilker. Jinke heeft een enorme lijst van vrijwilligersfuncties, van kerkelijk werk, Toutenburg en Lichtpunt. Ook is zij een zeer gewaardeerde vrijwilliger op peuterspeelzaal It Wrottershonk in Kollumerzwaag. Op woensdag 29 april werd er voor juf Jinke nog een feestje gevierd […]

Ontwikkeling ‘Hart van Kollum’ Inloopavond

Wat: inloopavond uitwerking plannen ‘Hart van Kollum’     Datum: 29 april 2015 Tijd: 20.00 tot 22.00 uur Plaats: de Colle, Kerkstraat 4 te Kollum   Ontwikkeling in ‘Hart van Kollum’ De gemeente Kollumerland c.a. realiseert, samen met de projecteigenaar TG Projectontwikkeling & Vastgoed en huurder Talant / Alliade, in het ‘Hart van Kollum’, achter […]

Inwoners geven ideeën en dromen voor binnenstad Dokkum

DOKKUM – Tijdens een stadswandeling op woensdagochtend 8 april kunnen inwoners van Dokkum en andere betrokkenen dromen en ideeën delen voor de nieuwe visie die de gemeente laat ontwikkelen voor de binnenstad van Dokkum. Op woensdag 20 mei volgt een groot stadsdebat, waarbij belangstellenden ook hun ideeën en wensen kunnen laten horen.  Visie en bestemmingsplan […]

Van der Ploeg (Dongeradeel) wil gemeenten duurzaam in beweging krijgen

DOKKUM – Wethouder Albert van der Ploeg van de gemeente Dongeradeel gaat het bestuur van vereniging Gemeente voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) versterken. Dongeradeel is bewust bezig met duurzaam veranderen en kiest op het gebied van educatie over natuur en duurzaamheid voor regionale samenwerking. ,,Duurzame ontwikkeling begint bij jezelf, maar je kunt het niet alleen. Ik […]

Dongeradeel presenteert sluitende begroting en meerjarenperspectief

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel presenteert voor 2015 een sluitende begroting. Ook de jaren erna eindigen positief. Ondanks dat de gemeente in 2015 bijna € 2,9 miljoen moet bezuinigen, ziet het college kans te blijven investeren in onder andere recreatie en toerisme en houdt het de voorzieningen in stand. Ook komt Dongeradeel tegemoet aan de […]

Provinciale regeling leefbaarheid in plattelandsgebieden

BURGUM – Verenigingen en stichtingen konden tussen 24 mei en 6 juni subsidie aanvragen voor de provinciale regeling leefbaarheid in plattelandsgebieden. Middels deze regeling stelt de Provincie Fryslân subsidie beschikbaar voor bewonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland. Voor de regio’s de Waddeneilanden, Noordoost Fryslân, Noardwest Fryslân, Zuidoost Fryslân en Zuidwest Fryslȃn is […]

Lening voor woningverbetering in beschermde dorpsgezichten Dongeradeel

DOKKUM – Bewoners van de woningen in de beschermde dorpsgezichten Ee, Metslawier, Paesens-Moddergat en Holwerd kunnen nu bij de gemeente een stimuleringslening aanvragen voor woningverbetering. Via deze regeling stimuleert de gemeente Dongeradeel, in samenwerking met de provincie Fryslân, bewoners bij het verbeteren en opwaarderen van de woningen. Wethouder Pytsje de Graaf is blij dat er […]

Regio bundelt krachten voor verkrijgen Europese subsidies

WALTERSWALD – Donderdag 17 april opende burgemeester Sicko Heldoorn van Dantumadiel de masterclass Europese subsidies in de Nije Warf in Wâlterswâld. Het doel van de masterclass is om als Noordoost Fryslân gezamenlijk de krachten te bundelen voor o.a. het verkrijgen van Europese subsidies. Voor de masterclass waren verschillende organisaties en gemeenten uit de regio uitgenodigd. […]

Nieuwe invulling voor Anjelierstraat Dokkum

DOKKUM – Loft Ruimtelijke Ontwikkeling start dit jaar met de renovatie van de bestaande bouw aan de Anjelierstraat in Dokkum. Het gaat om 5 verpauperde panden. Deze panden worden volledig gerenoveerd en aangepast aan de behoeften van deze tijd. Ze krijgen allemaal een eigen tuin en een eigen achterom en zullen als starters- en gezinswoningen […]

Experiment zorgt voor mooier straatbeeld Holwerd

HOLWERD – Aan de Hegebuorren 9 in Holwerd is onlangs de dakgoot gerepareerd, zijn deurposten en ander houtwerk hersteld en is er schilderwerk verricht. Het aangezicht van de woning in historisch Holwerd ziet er weer aantrekkelijk uit. Dit is mede mogelijk gemaakt door een subsidieregeling van de gemeente Dongeradeel, bedoeld voor woningen in het beschermde […]