Extra aandacht in Achtkarspelen na huiselijk geweld

BUITENPOST – In Achtkarspelen gaan onderwijs, kinderopvang en politie nauw samenwerken bij het organiseren van snelle steun voor kinderen die thuis geweld meemaken. Dinsdag 21 mei tekenden politie, basisscholen, voortgezet onderwijs en kinderopvang in Achtkarspelen het samenwerkingsconvenant Handle with Care. Het doel is om binnen 24 uur na een ingrijpend geweldsincident thuis, steun te organiseren […]

Ondertekening convenant ‘Mei fêste hân’: grensoverschrijdend gedrag en gebruik alcohol en drugs te lijf

DOKKUM – Op maandag 30 oktober om 15:00 uur ondertekenden 13 organisaties – waaronder de DDFK-gemeenten en diverse onderwijsinstellingen – uit Noordoost Fryslân het convenant ‘Mei fêste hân’ (met vaste hand). Met een vaste hand werken het voortgezet onderwijs, de politie en de DDFK-gemeenten samen om onder schoolgaande jongeren het gebruik van alcohol en drugs […]

Inspectie VO zeer positief over Dockinga College

DOKKUM – Vrijdag 18 november jl, heeft een team van inspecteurs van het voortgezet onderwijs twee locaties van het Dockinga College bezocht; de VMBO-VAKschool en HAVO/VWO. Aanleiding voor dit bezoek was het onderwijsjaarverslag dat de Inspectie jaarlijks uitbrengt over de Staat van het Onderwijs. Ter voorbereiding op het onderwijsjaarverslag wordt steekproefsgewijs een aantal scholen bezocht […]

Vier VO-scholen uit de regio bundelen krachten

DOKKUM – Op woensdag 26 oktober jl. hebben een aantal VO-scholen uit regio Dokkum gezamenlijk een bijeenkomst georganiseerd voor directeuren en leerkrachten van basisscholen uit de regio. Centraal stond de aanpak van het voorlichtingstraject voor ouders en verzorgers van leerlingen uit groep 8. Tijdens de bijeenkomst hebben de VO-scholen het aanbod gedaan om de organisatie […]

Op zoek naar het DNA van Noordoost Fryslân: wat bindt bedrijven en inwoners?

Regionale samenwerking als proeftuin voor nieuw kabinet NOF – Op 15 november a.s. gaan Noordoost Friese ondernemers, raads- en Statenleden, overheden, onderwijs, dorpsbelangen en betrokken maatschappelijke organisaties op zoek naar het DNA van de regio. Deze bijeenkomst is van 19.30 tot 22.00 uur in De Dikke Draai in Surhuisterveen. Noordoost Fryslân staat bekend als een […]

Laaggeletterdheid hoog in Fryslân

  LEEUWARDEN – De laaggeletterdheid is hoog in Fryslân. Friese gemeenten zullen het probleem nog meer aandacht moeten geven en daarin ook meer moeten samenwerken om zo ook van elkaar te leren. Dat stelt Partoer in haar rapportage Laaggeletterdheid in de provincie Fryslân die donderdag wordt gepresenteerd tijdens de Week van de Alfabetisering. Het Friese onderzoeks- […]

Techniek is de ruggegraat voor de toekomst

Doekle Terpstra pleit voor regionale samenwerking over zorg en techniek DE WESTEREEN – “De toepassingsmogelijkheden van de techniek ontwikkelen zich zo enorm snel dat er een groei in banen in de techniek te verwachten is. Het is de ruggegraat voor de toekomst”, aldus Doekle Terpstra, aanjager van het Techniek- en Zorgpact tijdens de bijeenkomst van […]

Chloë Monsma nieuwe kinderburgemeester van Dongeradeel

DOKKUM – Op woensdag 28 oktober vonden de verkiezingen voor de nieuwe kinderburgemeester van Dongeradeel plaats. Maar liefst negentien leerlingen uit groep 7 of 8 van de basisschool stelden zich kandidaat. Zij kwamen met familie, vrienden en vriendinnen naar de raadszaal in Dokkum. Na een spannende strijd werd Chloë Monsma van de Bonifatiusschool uit Dokkum […]

Coolkids Party “Raar maar waar” voorstelling langs verschillende basisscholen

  BUITENPOST – De komende weken staan veel basisscholen in het teken van de kinderboekenweek. Om het thema “Natuur, Wetenschap en Techniek” onder de aandacht te brengen heeft de Coolkids Party de voorstelling “RAAR MAAR WAAR” geschreven. Deze voorstelling reist op 8, 9, 15 en 16 oktober door Noordoost Friesland.  Bij deze voorstelling is een […]

Rioolproject basisscholen Noordoost Friesland

PAESENS – Een klaarmeester is de baas van de rioolwaterzuivering. In die rioolwaterzuivering leven allemaal bacteriën. De klaarmeester past goed op deze bacteriën, want de bacteriën zorgen er voor dat het water weer schoon wordt. Dit verhaal vertelden de leerlingen van CBA ’t Kompas uit Paesens aan wethouder De Graaf. Zij leerden dit allemaal tijdens […]