Reactie op RTVNOF: Johan Talsma over toestaan Bierbrouwerij

DOKKUM – De bierbrouwerij moest stoppen met hun activiteiten. Dat was het besluit van het college onlangs. Eerste Lokale Partij (ELP) maakte zich sterk voor meer vrijheid voor ondernemen. Johan Talsma is fractievoorzitter en vaak aan het woord in de media omtrent dit soort zaken. Nu geeft het college de jongens van de bierbrouwerij de […]

Winkeliers Dokkum tevreden over effecten ondernemersfonds

DOKKUM – De winkeliers in de binnenstad van Dokkum en het winkelgebied de Zuiderpoort zijn tevreden over de effecten van het ondernemersfonds dat vier jaar geleden is opgericht. De samenwerking tussen alle partijen is met het fonds verbeterd, zo blijkt uit een evaluatie van de gemeente Dongeradeel. Met geld uit het ondernemersfonds worden nu meer […]

Kollumerland c.a. stelt gratis GFT-emmertjes beschikbaar

KOLLUMERLAND – De gemeente Kollumerland c.a. wil de scheiding van afval stimuleren en stelt daarom aan de eerste 250 aanmelders een gratis keukenemmertje voor het Groente-, Fruit- en (klein) Tuinafval beschikbaar. Wethouder Jelle Boerema van Kollumerland c.a. reikte onlangs het eerste emmertje uit aan mevrouw Geppie de Haan uit de Triemen. Deze actie is, na de […]

Eerste Koploperproject van start in gemeente Dantumadiel

DAMWÂLD – In het gemeentehuis in Damwâld startten donderdag 19 februari zeven bedrijven uit de gemeente Dantumadiel met het Koploperproject. Het Koploperproject helpt bedrijven, instellingen en gemeenten duurzamer te werken en ondernemen. De avond werd geopend door wethouder Emke Peterson van de gemeente Dantumadiel. Age Knol van provincie Fryslân vertelde meer over de organisatie van […]

Koploperproject van start in gemeente Kollumerland c.a.

KOLLUM – Afgelopen maandag 6 oktober hebben negen bedrijven en instellingen uit Kollumerland de deelnemersovereenkomst ‘Koploperproject Duurzaam Ondernemen Kollumerland c.a.’ ondertekend. In totaal doen twaalf deelnemers uit deze gemeente mee aan dit project.  De enthousiaste deelnemers gaan de komende acht maanden aan de slag met het verduurzamen van hun organisatie. De avond werd geopend door […]

De ‘alles zaligmakende marktwerking’ vanaf 2015 in de WMO

Slim bedrijfsmodel biedt alternatief voor neoliberale marktwerking dagbesteding DEN HAAG/HILVERSUM – Vanaf 2015 worden ‘Begeleiding Individueel’ en ‘Dagbesteding’ niet langer betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar vanuit een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De verantwoordelijkheid voor cliëntenzorg en de uitvoering van deze nieuwe regeling ligt vanaf dat moment bij de gemeenten. Anticiperend […]

Startersavonden voor beginnende ondernemers in Noordoost Fryslân

DAMWALD/KOLLUM – De zes gemeenten in Noordoost Fryslan die samenwerken binnen het samenwerkingsverband Netwerk Noordoost organiseren weer twee startersavonden voor beginnende ondernemers. Om succesvol te kunnen ondernemen, is het immers belangrijk om goed voorbereid van start te gaan. Startersavonden Om beginnende ondernemers te informeren over de start van hun bedrijf worden er in de regio […]

Leerbedrijf NOFCOM helpt MKB bedrijven om digitaal het verschil te maken

DE WESTEREEN – Leerbedrijf NOFCOM van ROC Friese Poort ondersteunt MKB bedrijven op het gebied van digitaal ondernemerschap. Studenten van Marketing & Communicatie fungeren als een internetbuddy en helpen op basis van stage bedrijven op het gebied van internetmarketing. Inmiddels verlenen een tweetal studenten digitale ondersteuning bij de webwinkels Electronicatekoop in Veenwouden en Fryske Kadoos […]

Eerste Koploperproject Duurzaam Ondernemen in Dongeradeel van start

DOKKUM – Afgelopen woensdagmiddag 13 november vond in het gemeentehuis van Dokkum de startbijeenkomst plaats van het Koploperproject Duurzaam Ondernemen in de gemeente Dongeradeel. Elf enthousiaste bedrijven gaan het komende jaar aan de slag met het verduurzamen van hun eigen bedrijf. Wethouder Albert van der Ploeg opende de avond, waarna gelegenheid was voor een kennismaking […]

Dokkum vult leegstaande panden in historische binnenstad

DOKKUM – Het binnenstadsmanagement Dokkum gaat er voor zorgen dat lege panden in de binnenstad voor het komende voorjaar weer een mooie invulling krijgen. Vanwege de economische omstandigheden en de opkomst van het internetwinkelen heeft de binnenstad van Dokkum net als vele andere winkelcentra te maken met een aantal leegstaande winkelpanden. Dit is jammer, want […]