Dream Project Studio’s. Muzik sa tichtby.

EE – De titel schrijf ik in het fries maar Dream Project Studio’s aan de Tibsterwei 4 in Ee gaat veel verder buiten de de friese grenzen. Auke en Klaske Ferwerda runnen naast hun aannemersbedrijf al enige tijd samen met hun zonen Lieuwe en Sjoerd een eigen opname studio. Lieuwe en Sjoerd zijn allebei afgestudeerd […]

Lisdodde in het Bûtefjild, nieuwe kansen voor agrariërs?

FEANWÂLDEN – De afgelopen twee weken heeft een groep van 22 studenten MBO Life Sciences geholpen met de aanleg van lisdodde-teeltbedden op een perceel in het Bûtefjild bij Feanwâlden. De experimentele natte teelt van Grote lisdodde is één van de onderdelen van het project ’Better Wetter’, dat is gericht op een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer […]

Winnaars gemeentenaam ‘Noardeast-Fryslân’ in het zonnetje gezet

DOKKUM – Het was een feestelijke gebeurtenis op donderdag 23 maart in de trouwzaal in het gemeentehuis in Dokkum. Daar werden de 11 winnaars van de naamgevingsactie voor de nieuwe gemeente in 2019 in het zonnetje gezet. Er waren elf personen die de naam ‘Noardeast-Fryslan’ hebben aangedragen. Tien personen ontvingen een cheque van € 100. […]

Drie mogelijke namen voor nieuwe gemeente

DOKKUM – Dokkumerlân, Ie- en Lauwerslân en Noardeast-Fryslân. Dat zijn de drie naamsuggesties voor de nieuwe gemeente die per 1 januari 2019 ontstaat als gevolg van een herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Op 15 maart a.s., tegelijkertijd met de Tweede Kamer Verkiezingen kunnen de stemgerechtigde inwoners van de drie gemeenten stemmen […]