Aanbieding voor cliënten huishoudelijke hulp Noordoost Fryslân

DOKKUM – Cliënten voor huishoudelijke hulp van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog die zelf de huishoudelijke hulp organiseren en daarvoor geen bijzondere bijstand krijgen, ontvangen binnenkort een aanbieding van hun thuiszorgorganisatie. De inwoners die hiervoor in aanmerking komen, worden medio februari via een persoonlijke brief van hun gemeente geïnformeerd. Aanleiding Het […]

Kollumerland c.a. heeft een sluitende begroting voor 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. is er in geslaagd een sluitende begroting voor 2015 te presenteren aan de gemeenteraad. Een bijzondere begroting! De eerste begroting van een nieuwe bestuursperiode. Een periode waarin de herschikking van taken in het sociale domein centraal staat. We staan aan het begin van een […]

Dongeradeel presenteert sluitende begroting en meerjarenperspectief

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel presenteert voor 2015 een sluitende begroting. Ook de jaren erna eindigen positief. Ondanks dat de gemeente in 2015 bijna € 2,9 miljoen moet bezuinigen, ziet het college kans te blijven investeren in onder andere recreatie en toerisme en houdt het de voorzieningen in stand. Ook komt Dongeradeel tegemoet aan de […]

Begroting Dongeradeel 2014 sluitend, maar toekomstperspectief lijkt somber

DOKKUM – Het college van de gemeente Dongeradeel zal de raad een sluitende begroting 2014 voorleggen. De verwachting is dat daarvoor in 2014 nog geen ingrijpende bezuinigingen op taken en voorzieningen te hoeven plaatsvinden. Om de begroting voor de jaren daarna ook sluitend te krijgen, moet er vanaf 2015 opnieuw fors bezuinigd worden.   Bezuinigingen […]