Sectordag Woningmarkt bespreekt € 42 miljoen aan regelingen

LEEUWARDEN – Een flinke impuls geven aan de Friese woningmarkt. De provincie Fryslân maakt het mogelijk met allerlei regelingen vanuit het Aanvalsplan Woningmarkt. Tijdens de sectordag Woningmarkt werden deze regelingen besproken en toegelicht. In totaal worden dit najaar voor €42 miljoen aan regelingen opengesteld. Sectordag Het doel van de sectordag was om alle betrokken sectororganisaties […]

De ‘alles zaligmakende marktwerking’ vanaf 2015 in de WMO

Slim bedrijfsmodel biedt alternatief voor neoliberale marktwerking dagbesteding DEN HAAG/HILVERSUM – Vanaf 2015 worden ‘Begeleiding Individueel’ en ‘Dagbesteding’ niet langer betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar vanuit een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De verantwoordelijkheid voor cliëntenzorg en de uitvoering van deze nieuwe regeling ligt vanaf dat moment bij de gemeenten. Anticiperend […]

Spectaculaire opening Dokkum Tulpenstad

Dokkum staat weer in bloei!  DOKKUM – Ook dit voorjaar staat Dokkum weer in het teken van kleurrijke tulpenpracht. Rondom de bolwerken zijn dit jaar maar liefst 300.000 tulpenbollen geplant die van deze historische stad weer een kleurige toeristische attractie maken. De derde editie van Dokkum Tulpenstad zal op Zaterdag 12 april om 14:00 uur […]

Succesvolle woonmarkt in Kollumerland c.a.

KOLLUM – Afgelopen zaterdag werd door de gemeente en het Platform Wonen in Kollumerland in het gemeentehuis te Kollum een uitgebreide woonmarkt georganiseerd. Dit in het kader van het provinciale woonoffensief. Er waren ruim 20 bedrijven vertegenwoordigd. De woonmarkt is goed bezocht en zowel de bezoekers als de standhouders waren enthousiast over de opzet van […]

Goed bezochte winterfair in de Skûle

METSLAWIER – In de Skûle in Metslawier werd op zaterdag een winterfair gehouden. Bij een groot aantal stands werden o.a. kerststukjes, kaarten, sieraden en eigengemaakte spulletjes te koop aangeboden. Ook kon erbij het Rad van Avontuur en door het kopen van lootjes leuke prijzen worden gewonnen. De opbrengst van deze markt bedroeg 800 euro en […]

Project Adelaar b.v. aan de Markt in Burgum begin 2014 van start

BURGUM – Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel heeft de gemeenteraad vandaag per brief geïnformeerd dat er overeenstemming is bereikt tussen de in het project betrokken partijen en dat vast staat dat het project zal worden gerealiseerd conform de eertijds beoogde planning en uitgangspunten. Het te realiseren project is volgens deze brief qua […]

Aanbesteding Brede School in De Westereen binnen Friese arbeidsmarkt

DE WESTEREEN – Het college van de gemeente Dantumadiel heeft besloten om de bouw van de Brede School inclusief het jongerencentrum en de sportaccommodatie aan te besteden. Hiervoor zullen een aantal bouw- en installatiebedrijven die opereren in de Friese arbeidsmarkt worden uitgenodigd. Het college vindt dat er binnen de Friese arbeidsmarkt voldoende bedrijven zijn te […]

Schierstins Feanwâlden krijgt archeologisch steunpunt

FEANWALDEN – De Schierstins in Feanwâlden krijgt een archeologisch steunpunt. Bezoekers kunnen in het steunpunt de geschiedenis van de Schierstins beleven. De Schierstins is de enig overgebleven Friese verdedigingstoren uit de Middeleeuwen. Stichting De Schierstins ontvangt voor dit project subsidie van de provincie via Plattelânsprojekten. Tentoonstelling De Schierstins verzorgt rondleidingen. Bezoekers stellen tijdens de rondleidingen […]