NFLS: De kracht van regiomarketing is…

DOKKUM – …de reputatie van een stad of streek als bewuste strategie van haar promotie. Waarom trekt de ene stad of regio juist meer bewoners, bezoekers en bedrijven aan, terwijl de andere gemeente veel meer achter blijft? Vanzelf- sprekend spelen, historische, natuurlijke en culturele troeven een rol, maar toch hebben vergelijkbare regio’s vaak een volledig andere […]

Nieuwe WMOloket zeer geschikt voor deelprojecten NFLS

SPOORFIETSPROJECT JELSUM – STIENS GEBASEERD OP MVO PRINCIPE REGIO – Het spoorfietsproject Jelsum – Stiens in de gemeente Leeuwarderadeel is mede gebaseerd op het MVO-principe (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Door dit principe als uitgangspunt te hanteren in haar bedrijfsvoering krijgt de marketingtool ‘Het Dokkumer Lokaaltje’ een nog betere kans van slagen en kan het worden ingezet […]

BOEK, WEBSITE EN APP ONTTREKKEN RESTANTEN LOKAALSPOOR AAN VERGETELHEID!

Dokkum/leeuwarden – Op zondagmiddag 20 oktober wordt om 14.00 uur in het Historisch Centrum Leeuwarden het eerste exemplaar van ‘Opkomst en ondergang van de Noord-Friesche Locaal-Spoorwegmaatschappij’ door auteur Oege Kleijne aangeboden aan de Friese gedeputeerde Johannes Kramer. Het vroegere lokaalspoor in Noord-Friesland – bekend als het Dokkumer Lokaaltje – ontsloot het gebied ten noorden van […]

Dockumer Lokaaltje terug in straatbeeld van Dokkum

DOKKUM – Kunt u zich voorstellen dat u weer gebruik kunt maken van de voorzieningen van het Dockumer Lokaaltje? Het klinkt ongeloofwaardig maar, de Stichting Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij (NFLS) bestaat nog steeds en werkt aan de herinrichting van de oude, nagelaten tracees die er nog liggen tussen Leeuwarden en Dokkum. Om haar werkzaamheden goed […]