Gemeente Dongeradeel koerst op duurzame voorschoolse opvang

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel kiest koers richting een andere vorm van voorschoolse opvang in plaats van het huidige peuterspeelzaalwerk. Per 2018 gaat er namelijk een nieuwe wet voor kinderopvang in en daarmee is het traditionele peuterspeelzaalwerk financieel niet meer haalbaar. De gemeente vindt het belangrijk dat er voorschoolse voorzieningen blijven bestaan, zeker ook voor […]

Ondertekening convenant met Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

DOKKUM – De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. willen er voor zorgen dat ieder kind mee kan doen aan een schoolreisje, een culturele activiteit of een sportactiviteit, ook als ouders dat niet (helemaal) zelf kunnen betalen. De vier gemeenten werken daarom samen met de Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Per jaar ontvangen […]

Juf Jinke viert huldiging met de peuters op It Wrottershonk

KOLLUMERZWAAG – Op vrijdag 24 april kreeg Jinke Halbesma een welverdiende Koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester Bilker. Jinke heeft een enorme lijst van vrijwilligersfuncties, van kerkelijk werk, Toutenburg en Lichtpunt. Ook is zij een zeer gewaardeerde vrijwilliger op peuterspeelzaal It Wrottershonk in Kollumerzwaag. Op woensdag 29 april werd er voor juf Jinke nog een feestje gevierd […]

Klyster heeft speciale cadeau voor meester Jan van De Stapstien

Kollumerzwaag – Maandagmiddag verraste het “centrum voor natuur- en milieueeducatie De Klyster” de klas van meester Jan van Slageren van CBS De Stapstien uit Kollumerzwaag met een gastles. Dit was een cadeautje terug, want meer dan 15 jaar heeft meester Jan De Klyster geholpen als lid van de werkgroep onderwijs. Zo organiseerde hij meerdere jaren […]

Dongeradeel komt met regeling diplomazwemmen

DOKKUM – In ons waterrijke land is het van levensbelang dat jonge kinderen leren zwemmen. Bovendien is zwemmen leuk. De gemeente Dongeradeel wil ook dat jonge kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen deelnemen aan de zwemlessen voor diploma A. De gemeente heeft voor gezinnen met een netto inkomen tot 100% van het sociaal […]

Reünie LEAO P. van Tuinenschool Dokkum

Heeft u de L.E.A.O. gevolgd aan de P. van Tuinenschool die vanaf 1980 gevestigd was aan de Woudweg 140a in Dokkum? Bent u na 1980 leerling geweest op aan deze school? Dan nodigen we u van harte uit voor een reünie.  Deze staat genoteerd op 8 oktober 2016. U bent vanaf 14:00 uur welkom in […]

Leerbedrijf NOFCOM helpt MKB bedrijven om digitaal het verschil te maken

DE WESTEREEN – Leerbedrijf NOFCOM van ROC Friese Poort ondersteunt MKB bedrijven op het gebied van digitaal ondernemerschap. Studenten van Marketing & Communicatie fungeren als een internetbuddy en helpen op basis van stage bedrijven op het gebied van internetmarketing. Inmiddels verlenen een tweetal studenten digitale ondersteuning bij de webwinkels Electronicatekoop in Veenwouden en Fryske Kadoos […]

PVDA-Dongeradeel op werkbezoek bij NEF

DOKKUM – Tijdens het werkbezoek op vrijdagmorgen informeerde de directeur Tjitte de Vries de delegatie van PvdA Dongeradeel nader over de huidige stand van zaken en over de toekomst van het Leer-Werkbedrijf NoardEast Fryslân (NEF). Er werken plm 8oo medewerkers en 25 WWB-ers bij de locatie in Dokkum en Kollum. In financiële opzicht is er […]