Bestuurswisselingen bij vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Penningmeester Jan Brandsma (It Kollumer Grien) en bestuurslid Dick Zeinstra (Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadiel, VALD) treden statutair af. Het penningmeesterschap wordt overgenomen door zittend bestuurslid Gjalt Benedictus. De andere bestuursfuncties worden ingevuld door Nanne de Vries uit Oudwoude als vertegenwoordiger van It Kollumer Grien en Andries Halbesma uit Damwâld als vertegenwoordiger van VALD. Ook voorzitter […]

Onthulling buurtschapborden ten noorden van Oudwoude

OUDWOUDE – Op maandag 3 maart 2014, ’s middags vanaf vier uur, onthullen burgemeester Bearn Bilker en wethouder Jelle Boerema drie buurtschapborden rondom Oudwoude. Om 16.00 uur vindt de onthulling plaats van het buurtschapbord ‘de Wurden’, om 16.20 uur het bord van ‘de Dellen’ en om 16.40 uur het bord van buurtschap ‘Aldwâldmersyl’. Een buurtschapbord […]

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noardlike Fryske Wâlden in beeld

REGIO – Wat doet de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) precies? En waaruit bestaat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer door de ruim duizend aangesloten leden? Twee korte films geven antwoord op deze vragen. De NFW heeft een algemene informatiefilm en een film over weidevogelbeheer laten maken. Ze zijn te zien via deze linken: Weidevogelbeheer Noardlike Fryske […]

Natuurwerkdag voor de 5e keer in De Houtwiel, Broeksterwâld

BROEKSTERWÂLD – Op zaterdag 2 november organiseert Landschapsbeheer Nederland de Natuurwerkdag. Voor de 5e keer stelt Staatsbosbeheer in Noard-Fryslân de Houtwiel bij Broeksterwâld als locatie beschikbaar. Wethouder Siepie Hylkema zal samen met de boswachters van Staatsbosbeheer de Natuurwerkdag in de Houtwiel openen en vervolgens met de vrijwilligers in het moerasgebied wilgen en elzen omzagen.  Het […]

Dongeradeel wil Sinnegreide mogelijk maken

DOKKUM – Het college van de gemeente Dongeradeel wil een Sinnegreide in Dokkum mogelijk maken. De collectieve opwekking van zonne-energie is een goed alternatief voor zonnepanelen op daken in de historische binnenstad en biedt bovendien de mogelijkheid voor vele inwoners om laagdrempelig mee te doen aan duurzame energieopwekking. Landschappelijke inpassing De gedachten gaan uit naar […]

BOEK, WEBSITE EN APP ONTTREKKEN RESTANTEN LOKAALSPOOR AAN VERGETELHEID!

Dokkum/leeuwarden – Op zondagmiddag 20 oktober wordt om 14.00 uur in het Historisch Centrum Leeuwarden het eerste exemplaar van ‘Opkomst en ondergang van de Noord-Friesche Locaal-Spoorwegmaatschappij’ door auteur Oege Kleijne aangeboden aan de Friese gedeputeerde Johannes Kramer. Het vroegere lokaalspoor in Noord-Friesland – bekend als het Dokkumer Lokaaltje – ontsloot het gebied ten noorden van […]

Rondje Fjouwerroeden en Wytfean

REGIO – De stichting elzegea houdt op zondag 8 september van 13.30 tot 17.00 uur een fiets-wandelexcursie vanuit Drachstercompagnie naar It Wytfean. De fiet-wandeltocht voet ons langs de plaatsen Houtigehage, Boelenslaan, Rottevalle en de streken Fjouwerroeden-Wytfean. Het word een ontdekkingsreis met verrassingsaspecten voor de hele familie, zoals cultuurhistorie, landschapstypen en de vele natuurmonumenten. In Rottevalle […]