Project voor herstel van landschapselementen in de Noardlike Fryske Wâlden

  FRYSLÂN – De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) start samen met andere Friese agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland (LBF) een landschapsherstelproject. Landeigenaren uit het werkgebied van de NFW kunnen binnen dit project elzensingels en houtwallen laten herstellen. De provincie Fryslân financiert het project. In het gebied zijn eerder landschapselementen afgekeurd voor het agrarisch natuur- […]

Toename succesvolle plasdrassen in Fryslân

  REGIO – Er komen steeds meer plasdrassen in Fryslân. Weidevogels profiteren volop van deze drassige plekken. De zeven agrarische collectieven in de provincie, samenwerkend binnen het Kollektivenberied Fryslân (KBF), keren beheervergoedingen uit aan ruim 200 zeer betrokken boeren die in totaal ruim 112 hectare plasdras hebben aangelegd. Daarnaast zijn er nog vele onbetaalde initiatieven. […]

Landschapsbeheer Noardlike Fryske Wâlden in beeld

  BURGUM – Ruim 700 betrokken leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) doen actief aan landschapsbeheer. Ze onderhouden 1.500 kilometer aan elzensingels, 150 kilometer aan houtwallen en zorgen ervoor dat honderden pingo’s en dobben in goede staat zijn. Hoe het landschapsbeheer in de praktijk werkt, wordt uitgelegd in een korte film. Deze film […]

Opschoondag in Dantumadiel groot succes

DAMWÂLD – Zaterdagmorgen 28 maart verzamelden vrijwilligers zich bij gemeentewurk in Damwâld voor de opschoondag in Dantumadiel. Na een goede start met een bakje koffie en koek gingen een groep van 30 vrijwilligers van start met de opschoondag. In vijf ploegjes is door heel de gemeente zwerfafval opgeruimd. Er werd maar liefst 4 kuub aan […]

Bepleiten krimpstatus voor Noordoost Fryslân

Friese bestuurders ontbijten met (Friese) Kamerleden DEN HAAG – Morgen, donderdag 26 maart, ontbijt een delegatie van bestuurders, ondernemers en organisaties uit Noordoost Fryslân met (Friese) Tweede Kamerleden in Nieuwspoort in Den Haag. Dit ontbijt wordt georganiseerd om de Friese Kamerleden te informeren over de situatie in Noordoost Fryslân en het belang van het aanwijzen […]

Nationale Boomplantdag in Damwâld

DAMWÂLD – Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van CBS De Wel uit Broeksterwâld hebben woensdagmorgen op de nationale boomfeestdag 198 elzen geplant aan de Dwarsloane in Damwâld. Wethouder Gerben Wiersma plantte het eerste boompje. De jonge elzen zijn vlak naast de Centrale As geplant. Hierdoor ontstaat er straks weer een mooie dichte elzensingel, […]

Agenda: Landschapswandeling in Eastermar

EASTERMAR – Stichting Elzegea organiseert i.s.m. Stichting Dam Jaarsma op zaterdag 11 oktober een landschapswandeling met koffie/thee onderweg en een lunch in Eastermar, langs de Burgemermar en rondom de buurtschap It Heegsân als ondedeel van de Noardlike Fryske Wâlden. Ontstaansgeschiedenis van ijs naar veen en van veen naar coulissenlandschap, langs oude paden, de hoge dykswâllen […]

Achttien weidevogelborden in de Noardlike Fryske Wâlden

BURGUM – De afgelopen weken zijn er achttien weidevogelborden in de Noardlike Fryske Wâlden geplaatst. De informatiepanelen geven antwoord op vragen als welke weidevogels er broeden op boerenland in Noordoost-Fryslân en er hun jongen grootbrengen, en waarom sommige stukken land populair zijn bij deze vogels. De borden staan langs populaire fiets- en wandelpaden en zijn […]

Fietsroute door de Noardlike Fryske Wâlden

REGIO – Het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden nodigt uit om per fiets verkend te worden. Daarom hebben diverse partijen in de regio het initiatief genomen om gezamenlijk een fietsroute door dit prachtige gebied op kaart uit te brengen. De eerste kaart is dinsdag 13 mei door voorzitter Douwe Hoogland van de agrarische natuurvereniging Noardlike […]

Noardlike Fryske Wâlden herbergt rijke biodiversiteit

Onderzoek en ambities gepresenteerd tijdens symposium  ALDTSJERK – In het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden is een rijke biodiversiteit te vinden. Er zijn veel bijzondere vleermuizen, broedvogels, hogere planten en ongewervelde dieren. Dat blijkt uit onderzoek van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), Landschapsbeheer Friesland (LBF) en Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek (A&W). De […]