Campagnecafé: KRIMP MAAR KRACHTIG!

Uitnodiging Mede namens de PvdA kandidaat-Kamerleden Christa Oosterbaan, Albert de Vries en Harm Brouwer, heten we je graag welkom op vrijdagmiddag 3 maart a.s. in het MFA van Holwerd. PvdA-Statenlid Hetty Janssen zal de bijeenkomst leiden. Eerder hebben we de vooraankondiging van dit campagnecafé al ruim verspreid. In  deze uitnodiging wat meer informatie over deze openbare bijeenkomst die […]

Aanvraag Waddenfonds voor waddendorpen Dongeradeel

DOKKUM – De vier waddendorpen Metslawier, Holwerd, Ee en Paesens-Moddergat bundelen hun krachten. Als onderdeel van het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel zijn er binnen deze dorpen Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM’s) opgericht. Om het unieke karakter van de dorpen te beschermen en de cultuurhistorische waarde te versterken, hebben de DOM’s gezamenlijk het projectplan Waddendorpen 4.0 ontworpen. Met […]

Werkzaamheden N357 Hallum – Holwerd van start

HALLUM/HOLWED – Begin april start de provincie met de grootscheepse aanpak van de N357 tussen Hallum en Holwerd. Dat is nodig om de veiligheid op de weg te verbeteren. Op donderdag 2 april kregen de leerlingen van basisschool Op ‘e Dobbe in Hallum uitleg over hoe ze veilig de wegwerkzaamheden kunnen passeren. Met de praktijkles gaven […]

Commissaris der Koning komt naar Dongeradeel

DOKKUM – Vrijdag 20 maart komt Commissaris der Koning van Friesland, J. A. Jorritsma naar Dongeradeel. Hij zal een persoonlijk gesprek voeren met burgemeester Marga Waanders. Vervolgens zal hij een onderhoud hebben met het college van B&W met op de agenda de volgende gesprekspunten: 1. collegeprogramma ‘Mear romte oan de mienskip’ 2. (ambtelijke) fusie DDFK-gemeenten […]

Dongeradeel draagt mfa officieel over aan Holwerd

HOLWERD – De multifunctionele accommodatie (mfa) in Holwerd is nu officieel van het dorp. Woensdag 13 augustus hebben de gemeente Dongeradeel en de Stichting Multifunctionele Accommodatie Holwerd hiertoe een koopovereenkomst getekend. De gemeente heeft de grond en het complex nu overgedragen aan de stichting. In de nieuwe accommodatie, waar veel vrijwilligers aan hebben meegewerkt, zijn […]

Experiment zorgt voor mooier straatbeeld Holwerd

HOLWERD – Aan de Hegebuorren 9 in Holwerd is onlangs de dakgoot gerepareerd, zijn deurposten en ander houtwerk hersteld en is er schilderwerk verricht. Het aangezicht van de woning in historisch Holwerd ziet er weer aantrekkelijk uit. Dit is mede mogelijk gemaakt door een subsidieregeling van de gemeente Dongeradeel, bedoeld voor woningen in het beschermde […]

WADDENFONDSAANVRAAG PROJECT SUD IE & WATERFRONT INGEDIEND

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel heeft op dinsdag 19 februari de Waddenfondsaanvraag voor het project Súd Ie & Waterfront Dokkum ingediend. Het Sud Ie project is een samenwerkingsproject met de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân en andere partijen. In eerste instantie zou deze aanvraag al in het najaar van 2012 worden ingediend, maar in de […]