Campagnecafé: KRIMP MAAR KRACHTIG!

Uitnodiging Mede namens de PvdA kandidaat-Kamerleden Christa Oosterbaan, Albert de Vries en Harm Brouwer, heten we je graag welkom op vrijdagmiddag 3 maart a.s. in het MFA van Holwerd. PvdA-Statenlid Hetty Janssen zal de bijeenkomst leiden. Eerder hebben we de vooraankondiging van dit campagnecafé al ruim verspreid. In  deze uitnodiging wat meer informatie over deze openbare bijeenkomst die […]

Samenwerking tussen Natuur- en Milieu centra in Noordoost Friesland werpt zijn vruchten af

REGIO – Maar liefst 2.000 basisschoolleerlingen uit Noordoost Friesland zijn dit najaar op herfstexcursie in de natuur geweest. Deze herfstexcursies voor het basisonderwijs zijn ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen Natuur- en Milieu Educatie centra De Klyster, NME-Achtkarspelen en NME T-diel.Het doel van de samenwerking: ieder kind, tijdens de basisschoolperiode, een topervaring in de natuur Herfstexcursies […]

Toezichthouders controleren natuurgebieden in Dongeradeel

DOKKUM – Medewerkers van It Fryske Gea mogen vanaf nu ook handhavend optreden in natuurgebieden de Peazemerlannen en Eanjumer Kolken op basis van de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel hebben besloten de zogenaamde buitengewoon opsporingsambtenaren van de natuurvereniging aan te wijzen als toezichthouders voor de gemeentelijke APV in […]