Noordoost-Friese kringloopboeren aan de slag met verlagen milieudruk

BURGUMDe vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) organiseert donderdagavond 12 november in Burgum een studiebijeenkomst over het verbeteren van de zogenaamde footprint en feedprint. Twee deskundigen van Wageningen UR gaan in op vragen over hoe boeren de milieudruk verder kunnen verlagen en invloed kunnen hebben op de gehele keten. De avond is in Glinstra State van […]

It it Anita in Podium Asteriks Leeuwarden

LEEUWARDEN – Vrijdag 23 oktober staat de Belgische rockband IT IT ANITA in Podium Asteriks, ze brengen harde gitaren met herkenbare riffjes uit de ‘90’s, met een eigen twist. Hypochristmutreefuzz en And The Gods Made Coffee verzorgen deze avond de support, kaarten zijn online en bij King Kong Records te koop voor 5 euro. IT IT […]

Boeren Noardlike Fryske Wâlden leren over besdragende struiken

BURGUM – Besdragende struiken en bomen dragen bij aan een rijke biodiversiteit in het boerenland. Een grote verscheidenheid aan natuurwaarden is belangrijk binnen het nieuwe agrarische natuurbeleid. Daarom heeft de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) veldexcursies voor haar leden georganiseerd om de kennis over deze struiken en bomen te vergroten. Ook wil de NFW boeren […]

Boeren stellen bedrijf open tijdens Brommels!

  BURGUM – Enkele leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden stellen hun boerderij en land open tijdens het bramenfestijn Brommels! op 22 en 23 augustus. Het evenement vindt plaats in het coulisselandschap, het werkgebied van de vereniging. De bedrijven van Elzenhiem van de familie Ripping aan de Tollingawei 2 bij Kollum, de melkveehouderij van […]

Debuutroman voor Dokkumse schrijfster, Jikkie Bloem

Debuutroman voor Dokkumse schrijfster ‘Een nieuw gevoel’ Dokkum – Tien jaar lang lag haar verborgen talent onder het stof in een la. Een geschreven verhaal waarvan ze hoopte dat het ooit uitgegeven zou worden. Kortgeleden heeft uitgeverij Elikser haar krabbels en geschreven verhaal omgezet in een schitterende roman: ‘Een nieuw gevoel’. Een gevoel waar elke […]

Landschapsbeheer Noardlike Fryske Wâlden in beeld

  BURGUM – Ruim 700 betrokken leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) doen actief aan landschapsbeheer. Ze onderhouden 1.500 kilometer aan elzensingels, 150 kilometer aan houtwallen en zorgen ervoor dat honderden pingo’s en dobben in goede staat zijn. Hoe het landschapsbeheer in de praktijk werkt, wordt uitgelegd in een korte film. Deze film […]

Noardlike Fryske Wâlden toont gezonde bodem in Kollumerzwaag

  KOLLUMERZWAAG – Hoe ziet een gezonde bodem eruit? De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) toont dit tijdens de ‘Bodem Beleefdagen’ op 12 en 13 juni in Kollumerzwaag. Een goede bodemkwaliteit is een belangrijk uitgangspunt om goed te kunnen boeren. Volgens de vereniging onderschatten sommige boeren het belang ervan. Daarom investeert de NFW in kennisverspreiding. […]

Start bouw sanitairgebouw binnenstad Dokkum

DOKKUM – Maandag 26 januari zijn de werkzaamheden voor een nieuw sanitairgebouw voor waterrecreanten in de binnenstad van Dokkum gestart. De voorziening komt op de hoek van de Molensteeg en de Strobossersteeg in de Dokkumer Sluys. De nieuwbouw maakt onderdeel uit van het programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum. De opening staat gepland voor eind […]

Informatieavonden over agrarisch natuurbeheer 2016

BURGUM – Het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer treedt in januari 2016 in werking. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) organiseert drie informatieavonden over de aanstaande veranderingen. Tijdens de bijeenkomsten gaat de NFW met name in op de beheerpakketten en -strategie voor de boeren. Drie verschillende thema’s komen aan de orde: de beheerpakketten natte en droge […]

Burgemeester Waanders doet aftrap voor SamenLoop voor Hoop Dongeradeel

DOKKUM – Met het onthullen van de startvlag en het in ontvangst nemen van de speciale SamenLoop-broche deed ambassadeur Marga Waanders woensdagavond in de Fonteinkerk in Dokkum de aftrap voor de SamenLoop voor Hoop Dongeradeel. Het evenement dat op 12 en 13 juni 2014 plaatsvindt in het Hardddraverspark in Dokkum, is gebaseerd op 24 uur […]