Tegenprestatie voor uitkering. Heel normaal.

DOKKUM – Van inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen wordt verwacht dat zij iets terugdoen voor de samenleving. Dit wordt een ‘tegenprestatie’ genoemd. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de uitvoering van de tegenprestatie in Friese gemeenten door beleidsambtenaren te interviewen. Uit dit onderzoek blijkt dat de term ‘tegenprestatie’ verschillend geïnterpreteerd […]

Alliantie tegen financiële ouderenmishandeling gestart

DOKKUM – Krijg ik inzicht in mijn eigen financiën bij degene die mijn financiën doet? Het is vaak een signaal van financiële mishandeling als dat niet het geval is. Ouderen en hulpverleners die met ouderen werken, weten niet altijd waar ze terecht kunnen als ze deze signalen herkennen. Notariskantoor Beks, Rabobank, Kwadrantgroep, Gemeente Dantumadiel, Veilig […]

Informatieverzoek Wob in Dongeradeel alleen nog via brief

DOKKUM - Met ingang van 11 september 2013 is het niet meer mogelijk om via e-mail een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in te dienen bij de gemeente Dongeradeel. Wob-verzoeken kunnen uitsluitend nog worden ingediend per brief. De afgelopen tijd zijn er diverse berichten in de media verschenen over […]

Wob-verzoeken niet meer indienen per e-mail

BURGUM – Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel heeft besloten dat het met ingang van dinsdag 16 juli 2013 niet meer mogelijk is Wob-verzoeken per e-mail bij de gemeente in te dienen. Momenteel wordt een groot aantal verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) per e-mail ingediend. Vaak […]