Uitvoeringsprogramma Lauwersmeer van start

Subsidie voor ondernemers Lauwersmeergebied LAUWERSOOG – Speciaal voor ondernemers, stichtingen en dorpsverenigingen die de recreatie in het Lauwersmeergebied willen verbeteren, heeft de provincie een subsidie. De bijdrage gaat tot maar liefst 30 procent van de projectbegroting, met een maximumbedrag van 10.000 euro. De subsidie heet ‘Quick Wins’; initiatiefnemers kunnen met deze subsidie direct aan de […]

Maak geld met energie, na vijf jaar rendabel

DOKKUM – Afgelopen donderdagavond werd de 2e campagne-avond gehouden door Synnovem bij Kantoormeubilair De Jong in Dokkum. De dag ervoor was een soortgelijke avond georganiseerd in Surhuisterveen. Synnovem is een stichting die in opdracht van de ondernemersvereniging ONOF onderzoek doet naar de mogelijkheden van duurzaam ondernemen en investeringen hierin stimuleert d.m.v. het loskrijgen van subsidies […]

Gemeenten in NO Fryslân gaan samenwerken in natuur- en duurzaamheidseducatie

BURGUM – Kennis over natuur, milieu en landschap vergroot betrokkenheid bij de regio en maakt bewust en trots! Vijf wethouders en één burgemeester uit de zes Noordoost Friese gemeenten ondertekenden daarom vanmiddag in kweldercentrum Noarderleech in Hallum, de intentie om intensief te gaan samenwerken op het gebied van Natuur- en Duurzaamheidseducatie. Hiermee zetten de drie […]

Verbetering openbare ruimte Westergeest afgerond

WESTERGEEST – De reconstructie van Westergeest is afgerond. De wegen in het dorp zijn opgeknapt en de riolering is aangepakt. De gemeente heeft ruim een half miljoen euro uitgetrokken voor de werkzaamheden. “Het college is blij dat door een betere inrichting van de openbare ruimte en het verbeteren van de verkeersveiligheid een belangrijke bijdrage aan […]

Open boerderijen tijdens Swaddekuier

REGIO – Leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden werken dit jaar weer mee aan de Swaddekuier. Tijdens het wandelevenement, dat op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni vanuit Buitenpost wordt gehouden, openen acht boerderijen de deuren voor de honderden wandelaars. Deelnemende melkveehouderijen zijn onder andere die van familie Fennema aan de Trekwei in Oudwoude […]

Lening voor woningverbetering in beschermde dorpsgezichten Dongeradeel

DOKKUM – Bewoners van de woningen in de beschermde dorpsgezichten Ee, Metslawier, Paesens-Moddergat en Holwerd kunnen nu bij de gemeente een stimuleringslening aanvragen voor woningverbetering. Via deze regeling stimuleert de gemeente Dongeradeel, in samenwerking met de provincie Fryslân, bewoners bij het verbeteren en opwaarderen van de woningen. Wethouder Pytsje de Graaf is blij dat er […]

Toch een skeelerbaan en wielerparcours in De Westereen

DE WESTEREEN – De Westereen krijgt alsnog een skeelerbaan en wielerparcours. In plaats van een standaard skeelerbaan van 400 meter is in het nieuwe ontwerp gekozen voor een 200 meter baan, een zogenaamde piste. In het huidige skeeleren is een dergelijke piste dé trend. Hiermee krijgt de Westereen een primeur in Noord-Nederland. Door de KNSB […]

Binnenstadsmanagement Dokkum gaat door

DOKKUM – Binnenstadsmanager Olaf Busch wordt ook het komende jaar ingezet om samen met de werkgroep binnenstadsmanagement de binnenstad van Dokkum verder te versterken. Het project loopt goed en de eerste resultaten zijn geboekt. De raad gaf in januari dan ook groen licht om het project onder leiding van Olaf Busch voort te zetten. De […]

CDA stelt vragen omtrent bezuinigingen op inkomensregelingen Chronisch zieken en gehandicapten

DOKKUM – De regering heeft besloten diverse inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten af te schaffen, zoals de compensatie eigen risico (CER) en tegemoetkomingen in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). In totaal wordt structureel € 1,5 miljard bezuinigd. De inkomensgevolgen voor chronisch zieken en gehandicapten kunnen fors zijn. Zij die erop zijn aangewezen […]

Zijn uw autobanden op spanning?

DOKKUM – In oktober 2013 is er op parkeerterrein De Harddraver aan de Harddraversdijk in Dokkum een bandenpomp, gemaakt van duurzame materialen, geplaatst. De elektriciteit die de pomp nodig heeft, wekt hij zelf op door het zonnepaneel dat erop bevestigd is. Wethouder Albert van der Ploeg van gemeente Dongeradeel heeft op woensdag 8 januari de […]