Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. zien gezamenlijke toekomst

REGIO – Op 25 juni 2014 zijn de fractievoorzitters van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. bijeen geweest om te praten over de toekomst van deze regio. Het gesprek was een voortzetting van het eerste gesprek dat op 4 juni plaatsvond met alle raadsleden van deze vier gemeenten. In de bijeenkomst van de […]

Bedrijfsbezoek college bij Camping It Dreamlân te Kollumerpomp en Thuishuis Pompidoe te Kollumerpomp

KOLLUM – Op dinsdag 17 juni 2014 brengt het college van Kollumerland c.a. een bezoek aan Camping It Dreamlân te Kollumerpomp en Thuishuis Pompidoe te Kollumerpomp. Het college bezoekt periodiek bedrijven in de gemeente om op die manier kennis te maken met de eigenaren en de wijze van bedrijfsvoering. Camping It Dreamlân It Dreamlân is een […]

Winkelaanbod Dokkum uitgebreid

DOKKUM – Het binnenstadsmanagement zet zich onder andere in om leegstand te voorkomen en te verminderen. Dit voorjaar heeft Dokkum diverse nieuwe vestigingen mogen verwelkomen. Ook heeft een aantal ondernemers de kans gegrepen om naar een voor hen betere plek te verplaatsen. Op dinsdag 10 juni en woensdag 11 juni bracht binnenstadsmanager Olaf Busch een […]

Lening voor woningverbetering in beschermde dorpsgezichten Dongeradeel

DOKKUM – Bewoners van de woningen in de beschermde dorpsgezichten Ee, Metslawier, Paesens-Moddergat en Holwerd kunnen nu bij de gemeente een stimuleringslening aanvragen voor woningverbetering. Via deze regeling stimuleert de gemeente Dongeradeel, in samenwerking met de provincie Fryslân, bewoners bij het verbeteren en opwaarderen van de woningen. Wethouder Pytsje de Graaf is blij dat er […]

Oan ‘e dyk start actie voor behoud lokaal

PAESENS – Voor het zevende seizoen organiseert stichting Oan ‘e dyk wadlooptochten, rondritten met paard en wagen en waddenexcursies vanuit het lokaal aan de dijk in Paesens. De stichting huurt het gebouw van de kerk dat het lokaal wil verkopen. Oan ‘e dyk is een stichting en is afhankelijk van seizoengebonden inkomsten. Per jaar nemen enkele duizenden mensen deel […]

Toch een skeelerbaan en wielerparcours in De Westereen

DE WESTEREEN – De Westereen krijgt alsnog een skeelerbaan en wielerparcours. In plaats van een standaard skeelerbaan van 400 meter is in het nieuwe ontwerp gekozen voor een 200 meter baan, een zogenaamde piste. In het huidige skeeleren is een dergelijke piste dé trend. Hiermee krijgt de Westereen een primeur in Noord-Nederland. Door de KNSB […]

Fietsroute door de Noardlike Fryske Wâlden

REGIO – Het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden nodigt uit om per fiets verkend te worden. Daarom hebben diverse partijen in de regio het initiatief genomen om gezamenlijk een fietsroute door dit prachtige gebied op kaart uit te brengen. De eerste kaart is dinsdag 13 mei door voorzitter Douwe Hoogland van de agrarische natuurvereniging Noardlike […]

Inwoners centraal, niet de regels

DAMWÂLD – Vanmorgen heeft het nieuwe college van Dantumadiel zich gepresenteerd aan de ambtelijke organisatie. Nadat de collegeleden zich kort hadden voorgesteld, vertelden ze met welke onderwerpen ze zich gaan bezighouden. Het college vormt een hecht team. Samen met de medewerkers gaan ze een aantal spannende uitdagingen aan. Het college vraagt van de medewerkers een […]

Unieke aftrap van de nieuwe brede school in De Westereen

DE WESTEREEN – De schep gaat de grond in; de bouw van de nieuwe brede school in De Westereen kan beginnen. Dit moment is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Vrijdagmiddag was de unieke aftrap van de bouw van de nieuwe brede school in De Westereen. Om 15.00 uur stroomde het bouwterrein – waar de aftrap plaatsvond […]

PvdA Dongerdadeel bezoekt Ternaard

TERNAARD – Een delegatie van de PvdA Dongeradeel heeft een werkbezoek afgelegd in Ternaard. Het programma was opgesteld door Ellen Tabak (Dorpsbelang)en Tjitske van den Bersselaar. De delegatie, waaronder lijsttrekster Cootje Klinkenberg, ging eerst op bezoek bij Zorgcentrum Spiker van Pasana. De zorgmanager Sjoukje Rottiné  heeft de actuele en verwachte zorgvraag geschetst en uitgelegd hoe de […]