Wob-verzoeken niet meer indienen per e-mail

BURGUM – Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel heeft besloten dat het met ingang van dinsdag 16 juli 2013 niet meer mogelijk is Wob-verzoeken per e-mail bij de gemeente in te dienen. Momenteel wordt een groot aantal verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) per e-mail ingediend. Vaak […]