Koploperproject van start in gemeente Kollumerland c.a.

KOLLUM – Afgelopen maandag 6 oktober hebben negen bedrijven en instellingen uit Kollumerland de deelnemersovereenkomst ‘Koploperproject Duurzaam Ondernemen Kollumerland c.a.’ ondertekend. In totaal doen twaalf deelnemers uit deze gemeente mee aan dit project.  De enthousiaste deelnemers gaan de komende acht maanden aan de slag met het verduurzamen van hun organisatie. De avond werd geopend door […]

Dongeradeel wil toeristenbelasting verhogen

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel wil de toeristenbelasting volgend jaar verhogen van € 1 naar € 1,50 per persoon per overnachting. Dat stelt het college van B en W voor aan de gemeenteraad. Het college vindt een verhoging gerechtvaardigd omdat Dongeradeel flink investeert in recreatie en toerisme. Op 25 september neemt de raad een besluit […]

Gemeenten in NO Fryslân gaan samenwerken in natuur- en duurzaamheidseducatie

BURGUM – Kennis over natuur, milieu en landschap vergroot betrokkenheid bij de regio en maakt bewust en trots! Vijf wethouders en één burgemeester uit de zes Noordoost Friese gemeenten ondertekenden daarom vanmiddag in kweldercentrum Noarderleech in Hallum, de intentie om intensief te gaan samenwerken op het gebied van Natuur- en Duurzaamheidseducatie. Hiermee zetten de drie […]

Forse REP-bijdrage voor stimulans Noordelijk energie-cluster

Energy Academy Europe (EAE) ontvangt bijdrage van € 14,5 miljoen  GRONINGEN – In de Bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is op 15 april besloten een bedrag van € 14,5 miljoen vanuit de REP-gelden te investeren in ambitieuze ontwikkelingen van de Energy Academy Europe in Groningen. Voorzitter van de Bestuurscommissie, gedeputeerde Yvonne van […]

Koploperproject in Kollumerland c.a.

KOLLUM – Op 14 april 2014 organiseerde de gemeente Kollumerland c.a. samen met de Ondernemers Sociëteit Kollumerland (OSK) en Kabelnoord een informatiebijeenkomst over het Koploperproject Duurzaam Ondernemen en de aanleg van het Glasvezelnetwerk in de regio. Informatiebijeenkomst Tijdens het Koploperproject worden bedrijven ondersteund die duurzamer willen werken en ondernemen. De informatieavond werd bezocht door ongeveer […]

Dongeradeel steunt plannen voor opwekken duurzame energie

DOKKUM – In de gemeente Dongeradeel werken diverse initiatiefnemers aan plannen voor het opwekken van duurzame energie. Zo komt er mogelijk een ‘sinnegreide’ bij Dokkum en in een aantal dorpen is een energiecoöperatie opgericht. De energiecorporaties gaan investeren in het opwekken van duurzame energie. De gemeente stimuleert deze initiatieven. Energiecoörporaties zijn erop gericht een duurzame […]

Succesvolle woonmarkt in Kollumerland c.a.

KOLLUM – Afgelopen zaterdag werd door de gemeente en het Platform Wonen in Kollumerland in het gemeentehuis te Kollum een uitgebreide woonmarkt georganiseerd. Dit in het kader van het provinciale woonoffensief. Er waren ruim 20 bedrijven vertegenwoordigd. De woonmarkt is goed bezocht en zowel de bezoekers als de standhouders waren enthousiast over de opzet van […]

Renovatiesubsidie voor historisch Paesens-Moddergat

PAESENS-MODDERGAT – Vanuit het experiment ‘duurzame beschermde dorpsgezichten’ heeft de Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) van Paesens-Moddergat haar eerste subsidie aan een dorpsgenoot mogen aanbieden. Aan de Eastein 1 in Paesens-Moddergat zijn de renovatiewerkzaamheden inmiddels al in volle gang. Het merendeel van de werkzaamheden voert eigenaar Hans Koelemij in eigen beheer uit. Mede dankzij subsidie van de DOM […]

Eerste Koploperproject Duurzaam Ondernemen in Dongeradeel van start

DOKKUM – Afgelopen woensdagmiddag 13 november vond in het gemeentehuis van Dokkum de startbijeenkomst plaats van het Koploperproject Duurzaam Ondernemen in de gemeente Dongeradeel. Elf enthousiaste bedrijven gaan het komende jaar aan de slag met het verduurzamen van hun eigen bedrijf. Wethouder Albert van der Ploeg opende de avond, waarna gelegenheid was voor een kennismaking […]

Plaatsing duurzame lichtmast ‘de Tulp’ op Bolwerk Dokkum

DOKKUM – Vandaag onthulden wethouders Pytsje de Graaf en Roelof Bos samen een speciale lichtmast op het Oosterbolwerk in Dokkum. De lichtmast heeft als naam ‘de Tulp’ en is gemaakt van 100% gerecycled plastic uit het restafval van nascheiding van Omrin.  Het Bolwerk is om twee redenen een goede plek voor de ‘Tulp’. Enerzijds omdat […]