Provinciale regeling leefbaarheid in plattelandsgebieden

BURGUM – Verenigingen en stichtingen konden tussen 24 mei en 6 juni subsidie aanvragen voor de provinciale regeling leefbaarheid in plattelandsgebieden. Middels deze regeling stelt de Provincie Fryslân subsidie beschikbaar voor bewonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid op het platteland. Voor de regio’s de Waddeneilanden, Noordoost Fryslân, Noardwest Fryslân, Zuidoost Fryslân en Zuidwest Fryslȃn is […]

Enthousiaste reacties op plan MFA Anjum

ANJUM – Inwoners van Anjum hebben gisteravond vrijwel unaniem enthousiast gereageerd op de plannen voor de bouw van het multifunctionele accommodatie (MFA) in het dorp. Ook raadsleden van de gemeente Dongeradeel toonden zich positief over de schetsen. Dat bleek tijdens een presentatie van de Werkgroep De Dobbe en de NAM over de realisatie van het […]

Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. zien gezamenlijke toekomst

REGIO – Op 25 juni 2014 zijn de fractievoorzitters van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. bijeen geweest om te praten over de toekomst van deze regio. Het gesprek was een voortzetting van het eerste gesprek dat op 4 juni plaatsvond met alle raadsleden van deze vier gemeenten. In de bijeenkomst van de […]

Verbetering openbare ruimte Westergeest afgerond

WESTERGEEST – De reconstructie van Westergeest is afgerond. De wegen in het dorp zijn opgeknapt en de riolering is aangepakt. De gemeente heeft ruim een half miljoen euro uitgetrokken voor de werkzaamheden. “Het college is blij dat door een betere inrichting van de openbare ruimte en het verbeteren van de verkeersveiligheid een belangrijke bijdrage aan […]

College Kollumerland c.a. brengt werkbezoek aan project Watersportdorp Kollum

KOLLUM – Maandagmiddag 16 juni 2014 brengt het college van de gemeente Kollumerland c.a. een werkbezoek aan het project Watersportdorp Kollum. Dit omvangrijke project, dat Kollum op de watersportkaart zet, is volop in uitvoering. B en W laten zich maandag voorlichten over de stand van zaken van de werkzaamheden. Met het project Watersportdorp Kollum kan […]

Lening voor woningverbetering in beschermde dorpsgezichten Dongeradeel

DOKKUM – Bewoners van de woningen in de beschermde dorpsgezichten Ee, Metslawier, Paesens-Moddergat en Holwerd kunnen nu bij de gemeente een stimuleringslening aanvragen voor woningverbetering. Via deze regeling stimuleert de gemeente Dongeradeel, in samenwerking met de provincie Fryslân, bewoners bij het verbeteren en opwaarderen van de woningen. Wethouder Pytsje de Graaf is blij dat er […]

Nieuwbouw in Raard

RAARD – Het woningaanbod in het dorp Raard wordt de komende tijd uitgebreid met twee nieuwe woningen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel hebben besloten dat uitbreiding van het woningaanbod in Raard mogelijk gemaakt moet worden, omdat er in dit dorp een concrete vraag is en er binnen de dorpsgrenzen geen mogelijkheden zijn voor […]

Watersportdorp Kollum in uitvoering

KOLLUM – Op donderdag 17 april 2014, s ’middags om twee uur geeft wethouder Jelle Boerema het startsein voor het baggeren in verband met de ontwikkeling ‘Watersportdorp Kollum’. Het nieuw te ontwikkelen gebied wordt uitgebaggerd, zodat boten kunnen doorvaren en aan kunnen leggen aan het eiland achter Meckama State. Om de bereikbaarheid te bevorderen, worden de fietsbruggen […]

Suwâld krijgt recreatietrefpunt

SUWÂLD – Suwâld krijgt een recreatietrefpunt. Deze week wordt in het kader van dit project begonnen met de uitbreiding en vernieuwing van de haven in het dorp. Zo komt er extra fiets- en parkeerruimte voor gebruikers van de pont, worden er vijftien camperplekken gerealiseerd en komt er een invalidenvissteiger. Project recreatietrefpunt De wens voor de […]

Burgemeester opent bibliotheek in dorpshuis Oudwoude

OUDWOUDE – Op zaterdag 1 maart 2014 ’s middags om twee uur, opent burgemeester Bearn Bilker de bibliotheek in het dorpshuis te Oudwoude. Een mooi initiatief vanuit het dorp Oudwoude. Het gemeentebestuur hecht waarde aan eigen ‘mienskipsideeën’. Na het doorknippen van het lintje, mag het publiek een kijkje nemen in de bibliotheek. De gemeente staat […]