Doordecentralisatie Dockinga College Ferwert biedt voordelen

FERWERT – Op woensdag 29 november ondertekenen burgemeester Wil van den Berg en directeur van het Dockinga College Marcel Klaverkamp de doordecentralisatie van het Dockinga College in Ferwert. Doordecentraliseren betekent dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor de zorgplicht overdraagt aan het schoolbestuur. De geldstroom vanuit het Rijk gaat daarmee ook naar het schoolbestuur. Het heeft zowel inhoudelijk […]

Inspectie VO zeer positief over Dockinga College

DOKKUM – Vrijdag 18 november jl, heeft een team van inspecteurs van het voortgezet onderwijs twee locaties van het Dockinga College bezocht; de VMBO-VAKschool en HAVO/VWO. Aanleiding voor dit bezoek was het onderwijsjaarverslag dat de Inspectie jaarlijks uitbrengt over de Staat van het Onderwijs. Ter voorbereiding op het onderwijsjaarverslag wordt steekproefsgewijs een aantal scholen bezocht […]

Leerlingen Dockinga College VMBO-GT suppen rond de bolwerken

DOKKUM – Woensdag jl. stond de eerste activiteit voor de sportklas van Dockinga College VMBO-GT gepland: suppen (stand-up-paddling) rond de bolwerken. Aan het begin van de middag is de groep richting de bolwerken gefietst waar de leerlingen onder begeleiding van Elske en Anna van SUP Centre Fryslân van start zijn gegaan. Er volgde eerst een […]

WMO, Ik wil graach ’n aangepaste kliko

DOKKUM – Kin jim dat ook? Dat je denke van: ,, Nou mut ik hier verdorie weer in’t spier veur ien die’t self aan de kant staat.” of dat je denke van: ,,Die kin ut dus su verdiene.”  Om mar niet te spreken van: ,, Dieselde? Die hewt nog nooit een bliksum deen.”  En hewwe […]

Reünie LEAO P. van Tuinenschool Dokkum

Heeft u de L.E.A.O. gevolgd aan de P. van Tuinenschool die vanaf 1980 gevestigd was aan de Woudweg 140a in Dokkum? Bent u na 1980 leerling geweest op aan deze school? Dan nodigen we u van harte uit voor een reünie.  Deze staat genoteerd op 8 oktober 2016. U bent vanaf 14:00 uur welkom in […]