Kunstwerk voor Dijkstra Draisma Dokkum

Bedrijfsbezoek wethouder Pieter Braaksma Er zit veel innovatiekracht bij de ondernemers in de Noordelijkste stad van de Elf Steden. De Dokkumer Bouwgroep Dijkstra-Draisma is zo’n onderneming die regelmatig met baanbrekende vernieuwingen komt. Daarbij is duurzaamheid de rode lijn en grote drijfveer. Onlangs won het bedrijf nog de prestigieuze Koning Willem I – prijs. Bedrijfsbezoek wethouder […]

Nieuwkomers in beweging voor de derde keer gecreëerd

Dokkum – Vrijdagochtend 29 juni was de het derde beweeg –en ontmoetmoment voor het project ‘Nieuwkomers’. Buurtsportcoaches Tom van der Meer en Amarins Hilverda van de DDFK gemeenten hebben samen met onder andere stichting Het Bolwerk, Vluchtelingenwerk en het Friesland College een reeks van drie beweegmomenten gecreëerd voor deze groep. Ondanks de OV-staking waren er […]

Leerlingenvervoer DDFK-gemeenten gemoderniseerd

DOKKUM – Als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en de invoering van het vervoerssysteem Jobinder, hebben de DDFK-gemeenten de uitvoering van het leerlingenvervoer aangepast. Hierbij is gekeken naar zaken die belemmerend voor de inwoners kunnen werken bij de uitvoering van het leerlingenvervoer. Het leerlingenvervoer in de DDFK-gemeenten speelt met ingang van het […]

Prijswinnaars kerstbomenactie DDFK-gemeenten.

DOKKUM – Woensdag 24 januari 2018 zijn de prijzen van de kerstbomenactie uitgereikt door wethouders Gerben Wiersma (Dantumadiel), Pieter Braaksma (Dongeradeel), Jan Benedictus (Kollumerland c.a.) en Jaap Hijma (Ferwerderadiel). In elke gemeente waren er drie prijzen te verdelen. De eerste prijs bedroeg een cheque van € 75,- de tweede prijs € 50,- en de derde […]

De gemeenskappelyke belastingen. By de beesten om ’t ôf…

DOKKUM – Noh, is ’t niet beestachtig? Die rioolbelasting en ’t Wetterskip? Dér gaan de fakaansjecenten weer. Niet te geloven… Maar ik hew dat oplost. Ik bin ’n paar jaar leden even ’n skoftsje vurt weest. Iederien dacht dat ik ’n rijnreisje maakte met skoanmoeke op rekening van de lauwerspas van de gemeente. Das ’n […]

Winnaars gemeentenaam ‘Noardeast-Fryslân’ in het zonnetje gezet

DOKKUM – Het was een feestelijke gebeurtenis op donderdag 23 maart in de trouwzaal in het gemeentehuis in Dokkum. Daar werden de 11 winnaars van de naamgevingsactie voor de nieuwe gemeente in 2019 in het zonnetje gezet. Er waren elf personen die de naam ‘Noardeast-Fryslan’ hebben aangedragen. Tien personen ontvingen een cheque van € 100. […]

Prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersvereniging

DOKKUM – De colleges van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK-gemeenten), de woningcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest Friesland en de Huurdersvereniging De Bewonersraad hebben op 5 december de prestatieafspraken voor het jaar 2017 ondertekend. Het is de eerste keer dat prestatieafspraken zijn gemaakt volgens de richtlijnen uit de nieuwe Woningwet. De […]

Naamsuggesties voor nieuwe DFK-gemeente stromen binnen

 DOKKUM – Op 14 november gaven de burgemeesters van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. het startsein voor de zoektocht naar een nieuwe gemeentenaam. Het enthousiasme onder de inwoners en andere betrokkenen is groot, want twee en een halve week na de start, zijn er al ruim 500 naamsuggesties ingeleverd. Burgemeester Bilker, voorzitter van […]

De heer Wagenaar nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur Dantumadiel

DAMWÂLD – Met ingang van 1 september 2015 wordt de heer E. Wagenaar tijdelijk benoemd tot de nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur van gemeente Dantumadiel. De heer E. Wagenaar, die over ruime gemeentelijke ervaring beschikt was eerder loco-secretaris en manager bij de Gemeente Dantumadiel. Hij volgt de heer B.T. Schat op die adjunct directeur wordt […]

Dantumadiel zwarte piet?

DOKKUM – De gemeenteraden van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland troffen elkaar woensdag in de IJsherberg. Zij waren daar uitgenodigd om nader met elkaar kennis te maken, zich te laten informeren over elkaars beweegredenen en te spreken over de vraag “hoe nu verder.” Als leidraad zou dienen een gebiedsvisie “Noordoost Fryslân 2015,” die de raadsleden […]