Oproep Noardlike Fryske Wâlden voor afsluiten beheercontracten

BURGUM – De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) wil grondeigenaren en -gebruikers de komende weken informeren over contracten voor weidevogelbeheer, landschapsbeheer en botanisch beheer in de regio. Boeren en particulieren met aflopende beheercontracten kunnen opnieuw een aanvraag indienen, mits aan de voorwaarden van de provincie Fryslân wordt voldaan. De NFW roept ook nieuwe beheerders voor […]

Koerswijziging voor Bjorke.nl

BURGUM – Bjorke.nl heeft een drastische koerswijziging ingezet. Voorheen voornamelijk actief in de nautische dienstverlening met het m.s. Bjørke, nu ook op koers in de wereld van recreatie op het water en aan de wal, met daarnaast een stevige ondersteuning door een uitgebreid assortiment aan veiligheidsartikelen voor verschillende doelgroepen. Wij zijn dealer van Fifthwheel Europe, marktleider […]

Wandeling Eastermar en de Leijen

EASTERMAR – De stichting Elzegea houdt op woensdag 14 augustus van 19.30 tot 21.30 uur een wandeling vanuit Eastermar. Het landschap rond Eastermar heeft alle kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap ‘De Noardlike Fryske Wâlden’. Lopend over een route van een paar kilometer langs houtwallen, elzensingels en de es van Eastermar kunnen deze landschapselementen worden verkend […]

Eerlijk overnachten bij B&B Mindertsfean

EARNEWALD – Anneke de Vlas van Bêd & Brochje Mindertsfean in Earnewâld ontving dinsdagmiddag 16 juli het Fairtrade certificaat uit handen van wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel. Mindertsfean verdient het certificaat vanwege de vele Fairtrade producten die gebruikt worden in de B&B. Fairtrade Anneke de Vlas is al jaren vrijwilligster bij de Wereldwinkel […]

Aan de vooravond van de Fryske Olympiade

BURGUM – Aanstaande vrijdag en zaterdag 14 en 15 juni vindt de eerste editie plaats van de Fryske Olympiade. Tijdens dit unieke sportevenement komen voor het eerst de drie Friese topsporten bij elkaar. Twee dagen lang genieten van openluchtsporten, theater en muziek op een fraai aangelegd sportterrein aan de Wide Ie bij Burgum. Kaatsen, fierljeppen […]

Loting eerste Fryske Olympiade voltrokken

LEEUWARDEN – Vandaag vond in het mediacafeé van Omrop Fryslân de loting plaats van de eerste Fryske Olympiade die op 14 en 15 juni gehouden wordt in Burgum. Naar een idee van Evert Wilstra is vanaf 2005 gewerkt aan een programma waarin Skutsjesilen, Fierljeppen en Kaatsen gecombineerd worden. Volgens Tjalling van den Berg, Eco-coach, onstaat […]

Informatieve Picknickbankjes in Noordoost-Friesland

OENTSJERK – Vanmorgen is bij Stania State de eerste van elf in de regio verspreide informatieve picknickbankjes door gedeputeerde Joh. Kramer onthuld. Kramer onthulde de picknickbank door het weghalen van een picknickmand en –kleed in het bijzijn van ruim 65 belangstellenden.   Om toeristen en inwoners te laten zien hoe mooi en uniek ons Nationaal […]