Voor en Na…

DOKKUM – Jaah, ut is echt waar. Heit hewt syn bést deen. Kiek ’s even: Eerst luxaflex veur de rúten en nou mooie openminded rolgordienen. Kiek, we wuuden gien inkijk. Das namelyk ’n vereiste. De overburen hoeve niet te sien wat wy hier op ‘e tafel hewwe. ’n pilske teveul op ‘e leuning van ‘e […]

Huur voor woningen Thûs Wonen in 2016 omlaag

DOKKUM – Beste mensen, ik weet van de hoed… iets minder van de rand, maar lees dit even. Het is nieuws uit de nieuwsbrief van Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland (HDBF) in Leeuwarden. Deze behartigt sinds het afgelopen jaar ook de belangen voor de huurders die een woning huren van Thûs Wonen. In tegengestelde richting van […]