Boeren Noardlike Fryske Wâlden leren over besdragende struiken

BURGUM – Besdragende struiken en bomen dragen bij aan een rijke biodiversiteit in het boerenland. Een grote verscheidenheid aan natuurwaarden is belangrijk binnen het nieuwe agrarische natuurbeleid. Daarom heeft de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) veldexcursies voor haar leden georganiseerd om de kennis over deze struiken en bomen te vergroten. Ook wil de NFW boeren […]

Landschapsbeheer Noardlike Fryske Wâlden in beeld

  BURGUM – Ruim 700 betrokken leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) doen actief aan landschapsbeheer. Ze onderhouden 1.500 kilometer aan elzensingels, 150 kilometer aan houtwallen en zorgen ervoor dat honderden pingo’s en dobben in goede staat zijn. Hoe het landschapsbeheer in de praktijk werkt, wordt uitgelegd in een korte film. Deze film […]

Geslaagde boomfeestdag in Dokkum

DOKKUM – Woensdagochtend 18 maart deden leerlingen uit groep 8 van basisscholen De Bron, St. Bonifatius, De Burgerschool en De Regenboog mee aan de nationale boomfeestdag in Dokkum. Ruim 130 kinderen hielpen in het Fonteinspark mee met het planten van vier appelbomen en dertig andere verschillende bomen. De provinciale boomfeestdag in Friesland werd georganiseerd door […]

Nationale Boomplantdag in Damwâld

DAMWÂLD – Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van CBS De Wel uit Broeksterwâld hebben woensdagmorgen op de nationale boomfeestdag 198 elzen geplant aan de Dwarsloane in Damwâld. Wethouder Gerben Wiersma plantte het eerste boompje. De jonge elzen zijn vlak naast de Centrale As geplant. Hierdoor ontstaat er straks weer een mooie dichte elzensingel, […]

Kinderen uit Dokkum planten bomen in Fonteinspark tijdens boomfeestdag

DOKKUM – Tijdens de jaarlijkse Boomfeestdag op woensdag 18 maart planten 130 kinderen van basisscholen De Bron, Burgerschool, De Regenboog en de Bonifatiusschool uit Dokkum 30 bomen in het Fonteinspark. Het planten van de bomen is onderdeel van de herinrichting van de Fonteinslanden. Om die reden is de boomfeestdag in de gemeente Dongeradeel dit jaar […]

Dongeradeel gaat openhaardhout aanbieden

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel wil hout dat vrijkomt bij onderhoud aan openbaar groen verkopen aan inwoners. De vraag naar openhaardhout stijgt en de gemeente wil graag meewerken aan het gebruik ervan als duurzame brandstof. Werk/leerbedrijf NEF krijgt de opdracht het hout te kloven. In de wintermaanden onderhouden medewerkers van Gemeentewurk bomen en bospercelen. Toen  […]

Overzicht Stormschade Dokkum e.o.

DOKKUM – Een impressie van wat de storm gisteren teweeg heeft gebracht in Dokkum en omstreken. Alle foto’s zijn gemaakt door Henk Aartsma [Diavoorstelling weergeven van de stormschade in Dokkum 2013]

Storm maakt van Bonifatiuspark een ‘woest terrein’

DOKKUM – Onstuimig weer teisterde vandaag het hele land. We hebben allemaal de beelden gezien van weggeblazen daken, omgewaaide bomen en verwoestte  andere zaken. In [Deze bijdrage over de storm in het Bonifatiuspark in Dokkum] kunt u zien dat zelfs een parkje in Dokkum niet gespaard werd.    

Eerste handeling reconstructie Westergeest verplaatst i.v.m. Storm

WESTERGEEST – Om veiligheidsredenen heeft aannemer KWS het werk stilgelegd. Hierdoor gaat de eerste handeling voor de reconstructie Westergeest van vandaag (28 oktober 2013 ’s middags om half drie) niet door. Door afvallende takken en dakpannen is er een onveilige situatie. Wanneer vindt deze handeling nu plaats? Morgen (dinsdag 29 oktober 2013) ’s middags om […]

Deel bomen Kollumerland aangetast door ziekte

KOLLUM – Bij de voorbereidingen voor het onderhoud in het komende winterseizoen is gebleken dat veel bomen in de gemeente Kollumerland c.a. zijn aangetast door ziekten. De gevolgen van die ziekten kunnen leiden tot schade of gevaarzetting. Er bestaat geen remedie en kap is de enige mogelijkheid. Er zal herplant plaatsvinden. Vooral de Essentaksterfte is […]