Nieuwe visie voor de historische binnenstad van Dokkum

DOKKUM – Het ontwerp van de nieuwe visie voor de binnenstad van Dokkum is klaar en wordt op innovatieve wijze gepresenteerd. Geen boekwerk, maar een interactieve website www.binnenstadsvisiedokkum.nl laat zien hoe de historische binnenstad van Dokkum er in de toekomst uit zou moeten zien en wat daar voor nodig is. Presentatie op 13 januari in […]

Uitbreiding voor project schone binnenstad Dokkum

DOKKUM – Zo ongeveer een jaar geleden sloegen de Gemeente Dongeradeel, stichting Wil, NEF en de Ondernemersvereniging Dokkum (OVD) de handen ineen. Zij startten een project om de binnenstad van Dokkum schoon te houden. Taken worden verdeeld Elk van deze organisaties neemt een eigen taak voor haar rekening. De Gemeente Dongeradeel veegt de stad schoon […]

Koers voor bestemmingsplan binnenstad Dokkum

DOKKUM – Deze week is de koers voor het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad van Dokkum in concept opgeleverd. In de notitie wordt ingegaan op trends, kwaliteiten, aandachtspunten en kansen voor de binnenstad van Dokkum. Belangrijke beslispunten Belangrijke beslispunten gaan in op de toekomstige functie van de Zijl, de Markt, de bewegwijzering naar het centrum […]

Leegstand in binnenstad Dokkum gehalveerd

DOKKUM – In het afgelopen jaar is de leegstand in de binnenstad van Dokkum fors verminderd. Dit blijkt uit een lijst die samen met de makelaars door het binnenstadsmanagement Dokkum wordt bijgehouden. Op 1 oktober 2014 waren er in het centrum van Dokkum nog 30 leegstaande panden. Op 1 augustus 2015 hebben 16 van deze […]

Voor de 25ste keer het Straatfestival Harlingen

HARLINGEN – Op zaterdag 20 juni aanstaande vindt in de binnenstad van Harlingen voor de 25ste keer het Straatfestival Harlingen plaats. Wat ooit begon als een kleinschalig Straatfestival is nu uitgegroeid tot een waardig Straatfestival wat zijn bestaansrecht ruimschoots heeft verdiend. Van 13:30 uur tot 17:00 uur zal het gezellige stadscentrum van Harlingen wederom gevuld zijn […]

Archeologisch onderzoek toont middeleeuwse binnenhaven Dokkum

DOKKUM – Uit archeologisch onderzoek tussen het Zuiderbolwerk en de Strobossersteeg in Dokkum blijkt dat de structuren van een oude middeleeuwse binnenhaven nog in de grond aanwezig zijn. Ter hoogte van parkeerterrein de Acht Zaligheden zijn onder andere kademuren, grachtvulling, beschoeiing en oudere terplagen ontdekt, die erop wijzen dat er op deze plek ooit een […]

Inwoners geven ideeën en dromen voor binnenstad Dokkum

DOKKUM – Tijdens een stadswandeling op woensdagochtend 8 april kunnen inwoners van Dokkum en andere betrokkenen dromen en ideeën delen voor de nieuwe visie die de gemeente laat ontwikkelen voor de binnenstad van Dokkum. Op woensdag 20 mei volgt een groot stadsdebat, waarbij belangstellenden ook hun ideeën en wensen kunnen laten horen.  Visie en bestemmingsplan […]

Winkeliers Dokkum tevreden over effecten ondernemersfonds

DOKKUM – De winkeliers in de binnenstad van Dokkum en het winkelgebied de Zuiderpoort zijn tevreden over de effecten van het ondernemersfonds dat vier jaar geleden is opgericht. De samenwerking tussen alle partijen is met het fonds verbeterd, zo blijkt uit een evaluatie van de gemeente Dongeradeel. Met geld uit het ondernemersfonds worden nu meer […]

Jansma Drachten B.V. gaat kademuren langs Koornmarkt renoveren

DOKKUM/DRACHTEN – In opdracht van de gemeente Dongeradeel gaat Jansma Drachten B.V. de kademuren langs de Koornmarkt renoveren en de brug Lytse Pyp vervangen. Op donderdag 19 maart is het contract voor de uitvoering van dit project ondertekend. De brug Lytse Pyp verkeert in slechte staat en moet worden opgeknapt. Dat geldt ook voor de […]

Brug binnenstad Dokkum vier weken gestremd

DOKKUM – De brug Lytse Pyp tussen de Oostersingel en de Aalsumerpoort in de binnenstad van Dokkum is vanaf maandag 23 februari vier weken gestremd voor alle verkeer. Kabels en leidingen in de Lytse Pyp worden dan verlegd in voorbereiding op de werkzaamheden aan de brug later dit jaar. De nutsbedrijven starten een week later […]