Tegenprestatie voor uitkering. Heel normaal.

DOKKUM – Van inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen wordt verwacht dat zij iets terugdoen voor de samenleving. Dit wordt een ‘tegenprestatie’ genoemd. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de uitvoering van de tegenprestatie in Friese gemeenten door beleidsambtenaren te interviewen. Uit dit onderzoek blijkt dat de term ‘tegenprestatie’ verschillend geïnterpreteerd […]

Raadsvragen Dongeradeel Sociaal/antwoorden door college: Werken met behoud van uitkering

 Hoeveel mensen in onze gemeente werken op dit moment met behoud van uitkering? Deze vraag kunnen wij niet in alle volledigheid beantwoorden, omdat wij geen zicht hebben op het aantal mensen, met een uitkering van het UWV (WW, WIA, Wajong en WAO), dat met goedkeuring van het UWV mag werken met behoud van uitkering. […]

Man man man, wat hewwe we ut druk… met mekander.

DOKKUM – Echt waar, ik verbaas my d’r over hoe we oans met mekander bemoeie. Ik sien dat vrijwel overal. In de stad, de supermarkten… by de skoalen. Echt ongelooflyk. Ik bin in gesprek met ’n vrouwspersoan en ik voelde ‘m ankomm’n: ,,Bist nog aan ’t werk?” En hoeveul uren dan? Bovendien moest ik d’r […]

Aanbieding voor cliënten huishoudelijke hulp Noordoost Fryslân

DOKKUM – Cliënten voor huishoudelijke hulp van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog die zelf de huishoudelijke hulp organiseren en daarvoor geen bijzondere bijstand krijgen, ontvangen binnenkort een aanbieding van hun thuiszorgorganisatie. De inwoners die hiervoor in aanmerking komen, worden medio februari via een persoonlijke brief van hun gemeente geïnformeerd. Aanleiding Het […]

Participatiewet! Ook voor Mevrouw Klijnsma zelf.

DOKKUM – Zo, de zomervakantie is weer om. Onze zoon gaat maandag weer naar school. Nou ja, participeren op de peuter kan ik beter zeggen. Hij wordt die dag drie jaar. Wij als ouders participeren mee, ondanks dat ik zelf al meer dan twintig jaar m’n best doe om niet voor m’n vijfenzestigste in een […]