Nieuwkomers in beweging voor de derde keer gecreëerd

Dokkum – Vrijdagochtend 29 juni was de het derde beweeg –en ontmoetmoment voor het project ‘Nieuwkomers’. Buurtsportcoaches Tom van der Meer en Amarins Hilverda van de DDFK gemeenten hebben samen met onder andere stichting Het Bolwerk, Vluchtelingenwerk en het Friesland College een reeks van drie beweegmomenten gecreëerd voor deze groep. Ondanks de OV-staking waren er […]

Burgerparticipatie in Dantumadiel: ‘it is oan jo!’

DAMWÂLD – De gemeenteraad van Dantumadiel heeft een voorstel aangenomen bedoeld om initiatieven van groepen inwoners eenvoudiger te realiseren. Op dinsdag 24 maart is in de gemeenteraad van Dantumadiel unaniem het voorstel ‘It is oan jo!’ vastgesteld. Een voorstel over dorpencoördinatie & burgerparticipatie. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een andere overheid. Een overheid die meer mogelijk maakt […]

Volop sportactiviteiten in Dantumadiel

DAMWALD – In de voorjaarsvakantie was het druk in de sporthallen van Dantumadiel. In het kader van het project ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ zijn er door de gemeente en stichting ’t Bolwerk het Winterkindfestijn (Feanwalden en de Westereen) en een sportinstuif (Damwald) georganiseerd. In totaal hebben er ongeveer 650 kinderen deelgenomen aan de […]