Oudste Stadsraadhuis van Dokkum in pand Artisante. Verslag mede mogelijk gemaakt door ComputerWinkel.nl

DOKKUM – Woensdagmorgen trok een wonderlijke stoet door de Hoogstraat van Dokkum. In het bijzijn van burgemeester Johannes Kramer en hoofdbode Simon Vellema werd uitleg gegeven over de historie van bestuurlijk Dokkum vanaf de 16e eeuw en de bijzondere bestemming van het noordelijke Artisante-pand aan de Hoogstraat 2; daar was namelijk vóór 1590 het oudste […]

Veel belangstelling voor informatiemarkt over noodopvang Feanwâlden

FEANWÂLDEN – Zo’n zeshonderd mensen kwamen woensdag op de informatiemarkt in de sporthal van Feanwâlden af. Daar konden ze met vertegenwoordigers van de gemeente Dantumadiel praten over de beoogde noodopvang van driehonderd vluchtelingen bij het bedrijventerrein De Swette in Feanwâlden. De bijeenkomst in de sporthal is goed verlopen. Buiten lieten tegenstanders van zich horen door middel van een protestmars. ,,Ik […]

Leeuwarderadeel, het werd mij teveel. Geef de NFLS de kans…

DOKKUM – Het ligt inmiddels twee dagen achter me maar, er werd mij gevraagd om een mening. Als journalist wil ik graag altijd objectief blijven. Toch wil ik nu mijn hart ook wel even luchten. Ik ben naar de raadsvergadering van Leeuwarderadeel geweest, afgelopen donderdag. Op de agenda van deze opiniërende vergadering stond het spoorfietsplan […]

Kollumerland c.a. heeft een sluitende begroting voor 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. is er in geslaagd een sluitende begroting voor 2015 te presenteren aan de gemeenteraad. Een bijzondere begroting! De eerste begroting van een nieuwe bestuursperiode. Een periode waarin de herschikking van taken in het sociale domein centraal staat. We staan aan het begin van een […]

Dantumadiel,Dongeradeel,Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. willen fuseren

De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK) gaan in 2015 ambtelijk fuseren. De DDFK-gemeenten zien elkaar nu en in de toekomst als duurzame toekomstpartners. De gemeenteraden hebben de intentieovereenkomst om te komen tot één ambtelijke organisatie in een extra raadsvergadering op woensdag 24 september vastgesteld.  De colleges van B&W krijgen met het vaststellen […]

Radenbijeenkomst DDFK-gemeenten

DOKKUM – Op woensdag 4 juni 2014 hebben de raden van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. elkaar ontmoet tijdens een gezamenlijke radenbijeenkomst in de IJsherberg te Dokkum. Tijdens deze bijeenkomst hebben de raden met elkaar gesproken over de bestuurlijke toekomst van de DDFK-gemeenten. De bijeenkomst krijgt een vervolg op 25 juni a.s. […]

Advies informateurs Dongeradeel bekend.

DOKKUM – Op woensdag 9 april 2014 hebben de informateurs een afsluitend gesprek gevoerd met de 7 delegaties van de fracties in de raad van de gemeente Dongeradeel. A.s. maandag 14 april 2014 zal om 19.30 in een extra openbare bijeenkomst door hen een toelichting worden gegeven op hun rapportage met een beargumenteerd advies welke coalitie naar […]

LTO politiekdebat in de Jister in Ee.

EE – Het LTO politiekdebat werd woensdagavond in het dorpshuis de Jister in Ee gehouden. Melle P. Prins fungeerde deze avond als gespreksleider. De 8 Dongeradeelse politieke partijen kregen tijdens de 5 minuten spreektijd de gelegenheid om aan de aanwezigen duidelijk te maken voor welke zaken zij zich de komende tijd willen gaan inzetten. Na […]

Scholen Dongeradeel ontwikkelen een drietalige game

DOKKUM – Het gemeentebestuur van Dongeradeel wil meertaligheid bij de jeugd stimuleren. Daarvoor is de gemeente in gesprek gegaan met onder andere Afûk en Cedin met als resultaat een innovatief project voor de ontwikkeling van een drietalige game door en voor de jeugd. Beste idee wordt werkelijkheid Voor het maken van deze game wordt er […]

Genomineerden sport- en cultuurverkiezingen Dongeradeel bekend

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel gaat voor de vierde keer haar beste sportlieden en cultuurtalenten kiezen. Inwoners van de gemeente konden hun favoriete kandidaten voor de sport- en cultuurprijs voordragen. De jury heeft uit alle binnengekomen kanshebbers de volgende favorieten genomineerd in willekeurige volgorde:   Sportploeg Schoolkorfbal groep 3 / 4 Fjouwerhoeke Hantumhuizen Dartteam De […]