Lokale lasten dalen voor inwoners Achtkarspelen

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} College Achtkarspelen presenteert sluitende begroting BUITENPOST – Het college van b&w van Achtkarspelen presenteert een sluitende begroting 2017. Burgemeester en wethouders zijn er bovendien in geslaagd om de lokale lasten voor de inwoners te laten dalen met 3,6 %. Lokale lasten Inwoners van Achtkarspelen gaan er sinds […]

Lokale belastingdruk omlaag in Kollumerland c.a.

  KOLLUM – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. kan een sluitende Programmabegroting 2016 aanbieden aan de gemeenteraad. Dit ondanks een uitbreiding van het gemeentelijk takenpakket en tegelijkertijd de afnemende middelen voor het sociaal domein. Het college vindt het belangrijk om het voorzieningenniveau op een zo goed mogelijk peil te […]

Begroting Dongeradeel 2016: Realistisch en sluitend

DOKKUM – De begroting van de gemeente Dongeradeel is afgestemd op het collegeprogramma ‘Romte oan ‘e mienskip’. Voor het jaar 2016 wordt er een sluitende begroting gepresenteerd. Bovendien is er voldoende reserve om risico’s op te vangen. Het meerjarenperspectief van de gemeente staat echter onder druk. Behoud van een gezonde financiële positie op termijn vraagt […]

Kollumerland c.a. heeft een sluitende begroting voor 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. is er in geslaagd een sluitende begroting voor 2015 te presenteren aan de gemeenteraad. Een bijzondere begroting! De eerste begroting van een nieuwe bestuursperiode. Een periode waarin de herschikking van taken in het sociale domein centraal staat. We staan aan het begin van een […]

Dongeradeel presenteert sluitende begroting en meerjarenperspectief

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel presenteert voor 2015 een sluitende begroting. Ook de jaren erna eindigen positief. Ondanks dat de gemeente in 2015 bijna € 2,9 miljoen moet bezuinigen, ziet het college kans te blijven investeren in onder andere recreatie en toerisme en houdt het de voorzieningen in stand. Ook komt Dongeradeel tegemoet aan de […]

Begroting Dongeradeel 2014 sluitend, maar toekomstperspectief lijkt somber

DOKKUM – Het college van de gemeente Dongeradeel zal de raad een sluitende begroting 2014 voorleggen. De verwachting is dat daarvoor in 2014 nog geen ingrijpende bezuinigingen op taken en voorzieningen te hoeven plaatsvinden. Om de begroting voor de jaren daarna ook sluitend te krijgen, moet er vanaf 2015 opnieuw fors bezuinigd worden.   Bezuinigingen […]