Fries investeringsprogramma landelijk gebied loopt goed

FRYSLÂN – Het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP) 2007-2013 loopt goed. De eerste drie jaar van het zevenjarige programma is 36 procent van de middelen besteed. Daarbij is veel betaald met rijksgeld. Het provinciale geld is daarmee in de eerste jaren relatief ontzien. Dit betekent dat de provincie de komende jaren met dit provinciale budget […]

Strippenkaart verdwijnt per 23 december in Fryslân

FRYSLÂN – De strippenkaart verdwijnt per 23 december op de bussen in Fryslân. Minister Schultz-van Haegen van Infrastructuur en Milieu maakte vandaag bekend dat de strippenkaart vanaf die dag niet meer gebruikt kan worden op de Friese bussen. De provincie Fryslân is daarmee de eerste provincie die na Rotterdam en Amsterdam de strippenkaart achter zich […]

Officiële opening Traverse Trynwâlden/N361

OENKERK – Na 100 dagen is de weg tussen de dorpskernen van Oentsjerk en Gytsjerk heringericht. Met de herinrichting van de weg hebben de provincie Fryslân en gemeente Tytsjerksteradiel het dorpse karakter van beide plaatsen versterkt en is het voor de inwoners makkelijker om de drukke weg over te steken en op te rijden. “Deze […]

Opgave Sulveren skries van start

FRYSLÂN – Iedereen kan tot en met 7 januari 2011 projecten, personen of organisaties voordragen voor de Sulveren Skries 2009. Dit is de provinciale stimuleringsprijs voor het beste initiatief op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer. De bekendmaking van de winnaar is op 3 februari 2011 tijdens de weidevogelkennisdag. Voor de prijs kunnen projecten, […]

Monumentenstichtingen Kollumerland gaan fuseren

KOLLUM – De Stichting Oud Kollumerland, Stichting Kollumerlandschap en de Monumenten Stichting Kollumerland en Nieuwkruisland hebben besloten de krachten te bundelen en te fuseren. Op dinsdag 23 november a.s. om 13.00 uur ondertekenen de bestuurders in het gemeentehuis in Kollum de akte van fusie. Vanaf dat moment gaan zij verder als Stichting Erfgoed Kollumerland en […]

Woon-Zorgcombinatie Offingaburg wint Vredeman de Vriesprijs

FRYSLÂN – GDA Architecten bvb bna is met haar ontwerp Woon-Zorgcombinatie Offingaburg in Hallum uitgeroepen tot winnaar van de Vredeman de Vriesprijs 2010 voor architectuur. Gedeputeerde Jannewietske de Vries maakte dit zaterdag 20 november tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Broerekerk in Bolsward bekend. De jury was unaniem in haar oordeel. Uit vier genomineerde ontwerpen werd […]

Provinciehuis krijgt kroon terug

LEEUWARDEN – Boven de oude hoofdingang van het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt hangt sinds gisteren weer de kroon die bij het Friese wapen hoort. Voordat deze is herbevestigd, is het gerestaureerd door schildersbedrijven De Noordhoek uit Leeuwarden en Tijtsma Schilders uit Workum. Het Friese Wapen is ontstaan in de middeleeuwen en is sinds 1958 bij […]

Samen de gevolgen van bevolkingsontwikkeling de baas

FRYSLÂN – De gevolgen van de bevolkingsontwikkeling in Fryslân zijn een uitdaging voor de Friese samenleving. Provincie, gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, onderwijssector en bedrijfsleven pakken vanuit hun eigen verantwoordelijkheid de krimpopgave aan. Zij hebben in kaart gebracht wat deze ontwikkelingen voor de Friese bevolking betekenen. Dit is gedaan voor uiteenlopende onderwerpen, zoals wonen, economie, onderwijs en zorg […]

Raad Tytsjerksteradiel beveelt Eric ter Keurs aan als burgemeester

BURGUM – De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel beveelt de heer drs. E.J. (Eric) ter Keurs uit Stiens aan voor het ambt van burgemeester in deze gemeente. Op donderdag 18 november 2010 heeft de gemeenteraad dit vastgesteld. De aanbeveling wordt aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is pas definitief, zodra […]

Conegroup ‘duikt’ in zwembad De Frosk

DAMWÂLD – De gemeente Dantumadiel en de Conegroup hebben overeenstemming bereikt over een traject dat moet leiden tot overname van het zwembad De Frosk. Op 29 november a.s. ondertekenen beide partijen een intentieverklaring. Het uiteindelijke besluit tot overname ligt in handen van de Dantumadielse gemeenteraad. De Conegroup wil het zwembad overnemen in de huidige vorm, […]