Vier gemeenten vanaf nu bereikbaar via 14 0511

  Noordoost Friesland – De vier Noordoost Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel zijn bereikbaar via het nieuwe telefoonnummer 14 0511. Op 13 januari ondertekenden de portefeuillehouders van deze vier gemeenten het ‘14 0511© convenant’ in Fogelsangh State te Veenklooster. Dit betekende de officiële start van dit nieuwe verkorte nummer.

Verkiezingswebsite kiezefoarfryslan.nl online

FRYSLÂN – Vanaf 12 januari 2011 is de website www.kiezefoarfryslan.nl in de lucht. Hierop is allerlei informatie te vinden over de verkiezingen van Provinciale Staten van 2 maart 2011. De provincie voert een informerende campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten van 2 maart. Het doel hiervan is om de verkiezingen onder de aandacht te […]

Opnieuw subsidie voor innovatie

FRYSLÂN – Er komt opnieuw een subsidiefonds voor bedrijven die nieuwe, innovatieve projecten willen beginnen. Het fonds, Fryslân Fernijt III getiteld, is bedoeld als aanjager van projecten met een relatief groot risico. Er zit € 4,2 miljoen in het fonds, dat speciaal bedoeld is voor experimenten binnen de thema’s water, duurzame energie, recreatie & toerisme […]

OV-chipkaart ook bij ouderen geaccepteerd

FRYSLAN – De informatiebijeenkomsten over de OV-chipkaart zijn een groot succes. Daarom heeft de provincie het aantal bijeenkomsten uitgebreid van 11 naar 24. Inmiddels zijn er 21 bijeenkomsten geweest. Ruim 4000 Friezen hebben de infotour bezocht. Half januari vinden de laatste voorlichtingsbijeenkomsten plaats.

Fryslân krijgt manifest verkeersveiligheid

FRYSLÂN – Maximaal 14 verkeersdoden en 148 ernstige verkeersslachtoffers in 2025 dat is de ambitie in Fryslân. De provincie, Friese gemeenten, Veilig Verkeer Nederland en andere partijen gaan hiervoor een manifest sluiten. Gemeenten die het manifest ondertekenen krijgen van de provincie € 1 ,- per inwoner. Zij moeten zelf ook € 1,- per inwoner bijdragen. […]

Jaarwisseling goed verlopen in Dongeradeel

DOKKUM – De jaarwisseling in de gemeente Dongeradeel is rustig verlopen. Er was weinig schade aan gemeentelijke eigendommen en de georganiseerde activiteiten waren feestelijk maar zonder echte incidenten. Verder waren de brandbulten in de verschillende dorpen veilig opgebouwd met schoon hout, waardoor de kosten voor het afvoeren van de restanten konden worden beperkt. De rustige […]

Provinciaal subsidie voor toeristische ondernemers

FRYSLÂN – De provincie stimuleert ook in 2011 bedrijfsinvesteringen in toerisme en recreatie. Dat gebeurt via de Stimuleringsregeling toerisme natuurlijk Fryslân (Stinaf). Ondernemers in die sector kunnen vanaf 17 januari subsidie aanvragen wanneer zij hun bedrijf kwalitatief willen verbeteren. De provincie Fryslân heeft dit jaar 1.034.900 subsidie-euro’s voor ondernemers beschikbaar.

Vaarverbod voor Friese vaarwegen gedeeltelijk ingetrokken

FRYSLÂN – Vanaf 4 januari 00.00 uur wordt het vaarverbod gedeeltelijk ingetrokken. Op de volgende belangrijke beroepsvaarwegen mag weer gevaren worden. Het gaat om de Vaarweg naar Drachten, het Johan Frisokanaal (Prinses Margrietkanaal – industriehaven Heeg) en het Verbindingskanaal in Harlingen tot de Industriebrug. 

JSF landt mogelijk op Leeuwarden

LEEUWARDEN – Binnen de geluidszone van de luchtmachtbasis Leeuwarden is het stationeren van de JSF redelijkerwijs mogelijk. Dit geldt op grond van de huidige inzichten. Er blijft wel onzekerheid over de exacte geluidbelasting van de mogelijke opvolger van de F-16. Via metingen is dit in praktijk in de gaten te houden. Dit kan het vliegen […]

Friese Merenproject sluit eerste 10 jaar positief af

FRYSLAN – Het Friese watersporttoerisme kreeg er de afgelopen tien jaar 884 banen bij, vooral bij de jachtwerven. In totaal telt de watersportsector 4563 banen, een vijfde van alle Friese toeristische banen. Het aantal watersportbedrijven groeide sinds 2000 met 437 tot 1365. Er zijn 12 nieuwe jachthavens bijgekomen of verbeterd. Fryslân telt nu 219 havens […]