Stationsbrug Franeker gestremd van 16 tot en met 18 december

FRANEKER – Tijdens een geplande technische inspectie van de Stationsbrug te Franeker is gebleken dat de brug een spoedreparatie vereist. Er is een scheur in de lasnaad van de constructie gevonden. De provincie gaat de lasnaad direct herstellen. Dat betekent dat de brug vanaf 16 december tot en met zaterdag 18 december volledig is gestremd […]

Burgemeester van Skarsterlân de heer Bert Kuiper geridderd

REGIO РVertrekkend burgemeester van Skarsterl̢n de heer Bert Kuiper (64) is door de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In een bijzondere raadsvergadering ter ere van zijn afscheid, kreeg hij vanmiddag de bijbehorende versierselen opgespeld door Commissaris van de Koningin de heer John Jorritsma.

Sneek wint ‘De Verstomde Schreeuw’

SNEEK – De gemeente Sneek heeft de verkeersveiligheidsprijs ‘De Verstomde Schreeuw’ gewonnen. Sneek heeft de afgelopen jaren de kruispunten bij de Rondweg van Sneek weggehaald. Ook heeft Sneek veel rotondes aangelegd. Sneek heeft op deze manier ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarom ontving Wethouder Metz vandaag een miniatuur van het beeld ‘De Verstomde […]

Geen grote schepen door de Alde Feanen

DRACHTEN – De grootste binnenvaartschepen, 110 x 11,50 meter, mogen niet gaan varen tussen Kruswetters bij Warten en Drachten. Dit heeft de provincie Fryslân besloten. De belangrijkste reden hiervan is de veiligheid op en rond het water. Ook kunnen grotere schepen gemakkelijker schade aan de oevers veroorzaken. Op dit moment is de vaarweg geschikt voor […]

Burgemeester bezoekt Meckama State

KOLLUM – Burgemeester Bearn Bilker bezoekt donderdag 16 december aanstaande woonzorgcomplex Meckama State in Kollum. Rond 10.15 uur schuift hij samen met de gasten van de dagverzorging aan bij de koffietafel. De burgemeester wil graag kennismaken met deze ouderen; zij krijgen op hun beurt de kans de burgemeester vragen te stellen. Meckama State is onderdeel […]

Tractors voortaan op autoweg tussen Stiens en Leeuwarden

LEEUWARDEN/STIENS – Vanaf 20 december kunnen tractors rijden op de N357 tussen Stiens en Leeuwarden. Op de parallelweg blijft alleen tractorverkeer over dat hierlangs naar een perceel moet. De provincie verwacht op die manier de verkeersveiligheid voor fietsers en scootmobielen sterk te verbeteren. “ Wij staan voor de verkeersveiligheid in Fryslân. We willen voorkomen dat […]

Burgemeester Piersma geridderd

MAKKUM – Burgemeester de heer Theunis Piersma van Wûnseradiel is door de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Commissaris van de Koningin de heer John Jorritsma speldde hem vanavond de bijbehorende versierselen op. Dit gebeurde tijdens de allerlaatste vergadering van de gemeenteraad van Wûnseradiel. Op 1 januari fuseert Wûnseradiel met vier andere […]

Burgers beloond voor opruimen zwerfafval

KOLLUM – Op donderdag 9 december 2010 heeft wethouder Schaafstal van de gemeente Kollumerland c.a. drie inwoners van de gemeente in het zonnetje gezet vanwege hun inzet bij het schoonhouden van de openbare ruimte. In het kader van de landelijke zwerfafvaldag van Nederland Schoon spelde de wethouder aan de genomineerden een zogenaamde ZAP-speld op en […]

Burgernet werkt in Fryslân

FRYSLAN – Burgernet, het telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven, is sinds april 2010 actief in de gemeenten Sneek, Boarnsterhim, Tytsjerksteradiel, Wymbritseradiel, Litterensadiel, Lemsterland, Het Bildt, Leeuwarderadeel, Ferwerderadiel en Ameland van start. In Dantumadiel en Leeuwarden is Burgernet al actief sinds november 2009. Burgernet is een uniek samenwerkings-verband tussen burgers, gemeente en politie […]

Babi Pangang Rock is back in Feanwaldsterwal

FEANWALDSTERWAL – Vrijdag 21 januari is Café Dûke Lûk in Feanwâldsterwal een rockpaleis. Want… Babi Pangang Rock is back! Pittiger dan ooit. De tweede versie van Babi Pangang Rock biedt ’t beste van de huidige Friese rockscene in 5 x 40 minuten. De entree worden in deze culturele barre tijden met vijf euro laag gehouden. […]