Leerlingen groep 8 ontdekken het openbaar vervoer

FRYSLÂN – Het komende halfjaar krijgen zo’n 1900 Friese basisschoolleerlingen les over het gebruik van bus en trein. Tachtig groepen acht doen mee aan het project van de provincie Fryslân. De provincie wil zo leerlingen kennis laten maken met bus en trein. Een van de lessen gaat over de OV-chipkaart. Alle leerlingen krijgen dan een […]

Noordoost Fryslân presenteert toekomstagenda

DOKKUM – Het Noordoosten van Fryslân ontwikkelt zich de komende jaren flink. Delen van de dorpen in de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel krijgen een andere inrichting. Dokkum breidt aan de westzijde uit met onder andere een rondweg. Ook wordt het Stationsgebied in Buitenpost aangepakt en zijn er investeringen in Kollum als watersportdorp. De regio en […]

Informatiebijeenkomsten Positief Opvoeden van start

  BURGUM – In de gemeente Tytsjerksteradiel gaat op woensdag 2 maart weer een serie van drie informatiebijeenkomsten over Positief Opvoeden van start. Tijdens deze gratis bijeenkomsten krijgen ouders informatie om de opvoeding van hun kind(eren) gemakkelijker en plezieriger te maken.

Scholen Harkema en Bolsward winnen Onderwijsprijs Fryslân

BOLSWARD/HARKEMA – OBS ‘t Holdersnest uit Harkema wint de Onderwijsprijs Fryslân in de categorie Primair Onderwijs. Het Marne College uit Bolsward is de winnaar in de categorie Voortgezet Onderwijs. De Friese gedeputeerden Jannewietske de Vries en Tineke Schokker maakten dit donderdag  namens de jury bekend. Met het winnen van deze tweejaarlijkse Onderwijsprijs dingen de scholen […]

VVV-Fryslân een feit in groot deel van de provincie

FRYSLAN - De provincie verbetert de dienstverlening en informatievoorziening aan toeristen en recreanten. Met ingang van april doen 15 gemeenten mee aan één provinciale VVV. Daarbij is ook Súdwest Fryslân. Ondernemers zijn de belangrijkste schakel in de toeristische keten. Zij gaan meer informatie geven aan de toerist. VVV-Fryslân stimuleert en faciliteert de samenwerking. Dat gebeurt door middel van […]

Opening ARK fryslân

DOKKUM – Vanaf vrijdag 11 februari gaat het programma op het drijvende centrum voor Architectuur en Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) in Dokkum van start. Er worden op deze dag een officiële opening, lezingen en een tentoonstelling georganiseerd. Iedereen is bij alle programmaonderdelen van harte welkom.

Friese wielerorganisaties lanceren Lieuwe Westra Trynwâlden Classic

OENKERK – Stichting Wielerpromotie Trynwâlden (SWT) te Oentsjerk, Fiets- Toer- en Trimclub Leeuwarderadeel (FTTC) te Stiens en wielervereniging Otto Ebbens te De Westereen organiseren op 14 mei de eerste editie van de Lieuwe Westra Trynwâlden Classic.  Deze toertocht over 100 of 40 kilometer start en finisht in Oentsjerk en voert de fietsers door de geboortestreek […]

Archeoloog provincie Fryslân benoemt tot hoogleraar

GRONINGEN/LEEUWARDEN – Dr. Gilles de Langen is per 1 februari 2011 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Momenteel werkt hij als provinciaal archeoloog bij de provincie Fryslân. De Langen zal deze functie combineren met zijn hoogleraarschap. Hij bekleedt de nieuwe leerstoel Archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en […]

Keuze voor verhuizing Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold

APPELSCHA – De Stuurgroep Ontwikkelagenda Appelscha heeft unaniem besloten om het bezoekerscentrum in z’n geheel te verplaatsen. Van de locatie Terwisscha naar de Boerestreek in Appelscha. Definitieve verplaatsing kan alleen onder voorwaarden. De verplaatsing moet financieel en planologisch haalbaar zijn. Daarom start op korte termijn een onderzoek naar de haalbaarheid. Belangrijk is dat er ook […]