Nieuwe energie voor afspraken Fryslân en Rijk

FRYSLAN - De provincie wil de komende jaren de watertechnologiesector verder uitbouwen. Ook wil de provincie dat de landbouw zich verder kan ontwikkelen als energieleverancier. De plannen sluiten naadloos aan bij de ambities van het Rijk. Vandaar dat Fryslân vandaag in Den Haag de Tweede Kamer oproept deze ontwikkelingen ook de komende jaren samen met de provincie […]

“Dit is Wibo van de Linde voor GPTV!”

FRYSLÂN – “Dit is Wibo van de Linde voor GPTV!” Het klinkt vanaf maandag in de Friese huiskamers. Journalist en programmamaker Wibo van der Linde uit Nijemirdum gaat als vrijwiliger meewerken aan GPTV. Maandag is de eerste bijdrage van de inmiddels 72-jarige journalistieke veteraan te zien op de Friese commerciële zender. Een verslag van het […]

ARK fryslân in Dokkum

DOKKUM РHet drijvende centrum voor Architectuur en Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) komt op zaterdag 15 januari aan in Dokkum. Tot en met maart 2011 ligt de ARK afgemeerd aan de Helling. De gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Stichting ARK frysl̢n organiseren gezamenlijk verschillende activiteiten aan boord van de ARK.

Vier gemeenten vanaf nu bereikbaar via 14 0511

  Noordoost Friesland – De vier Noordoost Friese gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel zijn bereikbaar via het nieuwe telefoonnummer 14 0511. Op 13 januari ondertekenden de portefeuillehouders van deze vier gemeenten het ‘14 0511© convenant’ in Fogelsangh State te Veenklooster. Dit betekende de officiële start van dit nieuwe verkorte nummer.

Verkiezingswebsite kiezefoarfryslan.nl online

FRYSLÂN – Vanaf 12 januari 2011 is de website www.kiezefoarfryslan.nl in de lucht. Hierop is allerlei informatie te vinden over de verkiezingen van Provinciale Staten van 2 maart 2011. De provincie voert een informerende campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten van 2 maart. Het doel hiervan is om de verkiezingen onder de aandacht te […]

Opnieuw subsidie voor innovatie

FRYSLÂN – Er komt opnieuw een subsidiefonds voor bedrijven die nieuwe, innovatieve projecten willen beginnen. Het fonds, Fryslân Fernijt III getiteld, is bedoeld als aanjager van projecten met een relatief groot risico. Er zit € 4,2 miljoen in het fonds, dat speciaal bedoeld is voor experimenten binnen de thema’s water, duurzame energie, recreatie & toerisme […]

OV-chipkaart ook bij ouderen geaccepteerd

FRYSLAN – De informatiebijeenkomsten over de OV-chipkaart zijn een groot succes. Daarom heeft de provincie het aantal bijeenkomsten uitgebreid van 11 naar 24. Inmiddels zijn er 21 bijeenkomsten geweest. Ruim 4000 Friezen hebben de infotour bezocht. Half januari vinden de laatste voorlichtingsbijeenkomsten plaats.